Số liệu thống kê

3 tháng

Xã hội, môi trường

10/09/2008 00:00 SA

Xem cỡ chữ Email Print

PhuthoPortal - Tình hình xã hội, môi trường trên địa bàn tỉnh trong quí I - 2008


 Giáo dục, đào tạo

Năm học 2007- 2008 là năm học đầu tiên thực  hiện chỉ thị số 06- CT/TW Bộ chính trị về cuộc vận động" Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh", năm học thứ hai thực hiện chỉ thị 33/2006/ CT-TTG của thủ tướng Chính Phủ về chống tiêu cực và khắc phục bệnh thành tích trong giáo dục. Ngành giáo dục tiếp tục thực hiện cuộc vận động hai không với bốn nội dung trọng tâm; tiếp tục tuyên truyền về các chủ trương, chính sách của Đảng và nhà nước, tạo điều kiện để mọi tầng lớp nhân dân nhận thức sâu sắc về sự nghiệp phát triển giáo dục đào tạo trong công cuộc đổi mới đất nước

Giáo dục mầm non: Toàn tỉnh có 281 trường Mẫu giáo-  Mầm non trong đó có 242 trường mầm non bán công, 27 trường MN công lập, 4 trường MN dân lập, 8 trường MN tư thục với 1.157 nhóm trẻ, 2.021 lớp mẫu giáo. Số trẻ huy động ra nhóm, lớp ở nhà trẻ là 7.805 cháu,  mẫu giáo là 47.297 cháu. Kết quả học kỳ I đã có thêm 14 trường được công nhận đạt chuẩn quốc gia, đến nay toàn tỉnh đã có 48 trường mần non được công nhận đạt chuẩn quốc gia.

 Giáo dục phổ thông:

Giáo dục tiểu học: toàn tỉnh có 296 tr­ường tiểu học với 4.255 lớp và 91.013 học sinh, trong đó số học sinh tuyển mới vào lớp 1 là 18.453 em. Học kỳ I có thêm 13 trường được công nhận đạt chuẩn quốc gia, đưa số trường tiểu học đạt chuẩn quốc gia toàn tỉnh là 149 trường. Đội ngũ giáo viên ngày càng được nâng cao trình độ chuyên môn số giáo viên đạt chuẩn ngày càng nhiều, năm học này khối tiểu học có 5.958 giáo viên.

 Giáo dục Trung học cơ sở: có 250 trường trung học cơ sở; trong đó có 249 trường công lập và 1 trường dân lập, với 2.901 lớp và 94.672 học sinh, trong đó số học sinh được tuyển mới vào lớp 6 là 19.399 em. Công tác bồi dưỡng giáo viên được Sở Giáo dục - Đào tạo khuyến khích động viên một số giáo viên còn trẻ có chuyên  môn vững tiếp tục đi học nâng cao trình độ (thạc sỹ, cao học), toàn tỉnh có 5.951 giáo viên trực tiếp giảng dạy ở các bộ môn.

 Giáo dục trung học phổ thông: Toàn tỉnh có 53 trường trung học phổ thông với 1.077 lớp và 50.236 học sinh, trong đó có 33 trường ngoài công lập với 709 lớp và 31.696 học sinh. Số học sinh tuyển mới vào lớp 10 (cả công lập và ngoài công lập) là 14.566 học sinh, có 2.517 giáo viên trực tiếp giảng dạy. Các trường chuyên biệt như: Trường chuyên Hùng Vương và các trường phổ thông dân tộc nội trú ở các huyện và tỉnh vẫn thực hiện tuyển sinh theo đúng qui định của Bộ Giáo dục - Đào tạo. Đến nay tổng số trường đạt chuẩn quốc gia ở các cấp học, bậc học trong tỉnh là 213 trường (tăng 22 trường so với cuối năm học trước).

 Về đào tạo: Hiện nay trên địa bàn tỉnh có 1 trường đại học, 3 trường Cao đẳng, 6 trường THCN, 12 trung tâm đào tạo nghề, 3 trường đào tạo công nhân kỹ thuật, 2 trường dạy nghề, của địa phương và Trung ương quản lý.

Y tế và chăm sóc sức khoẻ

Trong quí I năm 2008, ngành y tế đã triển khai các chương trình phòng, chống dịch, đẩy lùi các bệnh xã hội, hạn chế những bệnh có diễn biến phức tạp không để các vụ dịch lớn xẩy ra, tinh thần phục vụ người bệnh được nâng lên rõ rệt, tình trạng thuốc giả, thuốc kém phẩm chất không còn lưu hành trên thị trường.

Công tác tiêm chủng mở rộng: đã triển khai thường xuyên ở 274 xã, phường,  đối với 6 bệnh truyền nhiễm ở trẻ dưới 1 tuổi. Trung tâm y tế dự phòng đã cung ứng đầy đủ vacxin và các phương tiện phục vụ tiêm chủng mở rộng tại các trung tâm y tế, các điểm tiêm phòng phục vụ nhân dân đúng lịch qui định.

 Công tác phòng chống sốt rét: Ngay từ đầu năm trung tâm dịch tễ đã tăng cường khám, phát hiện bệnh nhân sốt rét ở 1 số huyện trọng điểm trong toàn tỉnh. Tổng số bệnh nhân sốt rét và được điều trị 565 người. Trong 2 tháng đầu năm, tình hình sốt rét ổn định, không có dịch (không có tử vong do sốt rét).

 Công tác phòng dịch: Với phương châm coi trọng công tác y tế dự phòng, chủ động phòng chống dịch, không để những vụ dịch lớn xẩy ra, hạn chế tới mức thấp nhất trường hợp tử vong do dịch. Trong kỳ có 716 người  mắc tiêu chảy, 48 người mắc viêm gan Viruts; 260 người mắc bệnh thuỷ đậu, 2.620 người mắc hội chứng cúm; 346 người mắc hội chứng lỵ. Trong tháng 2 trên địa bàn tỉnh đã xác định 1 trường hợp tử vong do nhiễm cúm A-H5N1. Sở y tế đã chỉ đạo điều tra giám sát dịch tễ, khoanh vùng ổ dịch, thuốc điều trị dự phòng đã được cấp phát đầy đủ cho những người trực tiếp, tiếp súc với bệnh nhân, dịch cúm A-H5N1 ở người đã được kiểm soát và khống chế.

 Công tác phòng chống HIV/AIDS: Màng lưới tư vấn viên và nhóm giáo dục đồng đẳng được triển khai thường xuyên, hoạt động tư vấn và xét nghiệm tự nguyện tại các cơ sở y tế được đẩy mạnh. Tính đến ngày 31/2/2008 tổng số người mắc HIV là 1.646 người, phát hiện trong kỳ 9 người, bệnh nhân AIDS  là 409 người phát hiện trong kỳ 5 người, tổng số bệnh nhân chết do AIDS  là 261 người, chết trong kỳ 6 người.

 Công tác vệ sinh an toàn thực phẩm (VSATTP) tiếp tục được đẩy mạnh. Tính đến ngày 31/1/2008 ngành y tế đã tiến hành kiểm tra vệ sinh an toàn thực phẩm 1.010 cơ sở, trong đó có 787 cơ sở đạt tiêu chuẩn VSATTP. Trong 2 tháng đầu năm không có vụ ngộ độc thực phẩm nào sảy ra trên địa bàn.

 Công tác chăm sóc sức khoẻ bà mẹ, trẻ em tại các tuyến, đặc biệt ở các xã miền núi, vùng sâu, vùng xa, vùng khó khăn được quan tâm thực hiện tốt bốn biện pháp tránh thai hiện đại. Tăng cường công tác quản lý và chăm sóc phụ nữ trong độ tuổi sinh đẻ 15- 49, nhất là khâu chăm sóc trước và sau khi sinh. 

 Công tác khám chữa bệnh: Đội ngũ cán bộ y tế thôn, bản được củng cố và phát triển, chất lượng  khám, chữa bệnh được nâng lên. Ngành y tế đã chủ động đầu tư, nâng cấp trang thiết bị phục vụ khám, chuẩn đoán bệnh cho nhân dân. Ban bảo vệ sức khoẻ cán bộ làm tốt công tác khám bệnh cho các đối tượng cán bộ lãnh đạo, chăm sóc sức khoẻ cho các cán bộ lão thành theo quy định .   

 Hoạt động văn hoá thông tin

Hoạt động văn hoá nghệ thuật: Công tác tuyên truyền chủ trương đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của nhà nước và chào mừng các ngày lễ lớn được đẩy mạnh dưới  nhiều hình thức. Ngành VHTT đã tổ chức tuyên truyền  mừng Đảng, mừng xuân, và các hoạt động trong chương trình "Về miền lễ hội cội nguồn dân tộc Việt Nam 2008".

Hệ thống Thư viện từ tỉnh đến cơ sở được củng cố và hoạt động có hiệu quả. Trong 2 tháng đầu năm thư viện tỉnh cấp 284 thẻ đọc giả, phục vụ 21.550 lượt bạn đọc, luân chuyển 43.100 lượt bản sách, báo.

Phong trào "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá" như: (Gia đình văn hoá, làng văn hoá, cơ quan văn hoá), mô hình điển hình xây dựng đời sống văn hoá cơ sở tiếp tục được nhân rộng. Tình hình thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang được đẩy mạnh, tạo được nếp sống văn hoá lành mạnh trong đời sống sinh hoạt cộng đồng.

Công tác quản lý văn hoá được duy trì và đẩy mạnh, tăng cường công tác lễ hội trên địa bàn tỉnh, thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang, qui định điều kiện kinh doanh các loại hình hoạt động văn hoá, dịch vụ văn hoá... đảm bảo thực hiện tốt Nghị quyết 56 của HĐND tỉnh về xây dựng thiết chế văn hoá thông tin, thể thao tỉnh Phú Thọ giai đoạn 2003 - 2010.

Công tác thanh tra văn hoá được hoạt động tích cực. Trong 2 tháng đầu năm ngành Văn hoá cấp 26 giấy phép hoạt động văn hoá và dịch vụ văn hoá, trong đó có 4 giấy phép biểu diễn, 15 giấy phép quảng cáo, 7 giấy phép xuất bản;  kiểm tra 125 cơ sở hoạt động văn hoá, phát hiện 42 cơ sở vi phạm: trong đó xử lý hành chính 5 cơ sở, nhắc nhở cảnh cáo 37 cơ sở.

 Phát thanh truyền hình: tuyên truyền kịp thời các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của nhà nước đến bạn xem truyền hình, cập nhật và phản ánh thông tin kịp thời, chính xác. Các chương trình Phát thanh - Truyền hình có nội dung sát thực, hấp dẫn phản ánh đầy đủ các hoạt động kinh tế, xã hội, an ninh quốc phòng trên địa bàn tỉnh .

 Hoạt động thể dục thể thao

Quí I năm 2008, ngành TDTT không ngừng nâng cao chất lượng đào tạo vận động viên, mở các lớp năng khiếu, đẩy mạnh hoạt động TDTT quần chúng, chú trọng công tác giáo dục thể chất trong tr­ường học, góp phần thúc đẩy kinh tế xã hội phát triển, đáp ứng ngày càng cao nhu cầu đời sống tinh thần cho nhân dân.

 

Hoạt động thể dục thể thao quần chúng: chú trọng phong trào thể dục thể thao trong dịp lễ, tết và  tổ chức các hoạt động thể thao chào mừng các ngày lễ lớn trong năm; tổ chức thành công hội khỏe Phù Đổng tỉnh Phú Thọ lần thứ XIV năm 2008 (tổng số VĐV tham gia 1.468 của 13 phòng giáo dục và 40 trường THPT). Tại các huyện, phòng TDTT xây dựng và hoàn thiện kế hoạch thực hiện chương trình phát triển TDTT ở các xã, phường, thị trấn đến năm 2010. 

Phong trào tập luyện thể dục thể thao rèn luyện thân thể đư­ợc đẩy mạnh ở cơ sở, trong trư­ờng học, trong lực l­ượng vũ trang, trong cán bộ viên chức, lao động.  Toàn tỉnh có 87,5% cơ quan, doanh nghiệp có phong trào luyện tập thể dục thể thao, nhiều đơn vị có phong trào thể dục thể thao tốt.

Thể thao thành tích cao được quan tâm tạo điều kiện và đã đạt được kết quả tốt, số huy chương đoạt được tại các giải vô địch toàn quốc đều tăng cả số và chất lượng. Trung tâm huấn luyện TDTT xây dựng kế hoạch tập luyện cho vận động viên tham gia thi đấu các giải thể thao toàn quốc năm 2008 ở các bộ môn: Điền kinh, Wushu, vật, bắn cung. Tập huấn VĐV Wushu, vật dân tộc toàn quốc tổ chức vào tháng 3 năm 2008.

Tình hình đời sống dân cư

Theo báo cáo của 13/13 huyện thị, dịp tết toàn tỉnh có 1528 hộ với 6765 khẩu thiếu đói, chiếm 0,6% số hộ; trong đó đói gay gắt 455 hộ với 1954 khẩu. Nhìn chung hộ thiếu đói chủ yếu là những hộ già cả, neo đơn, thiếu lao động, có mức thu nhập thấp và những hộ thuộc diện chính sách. Các địa phương đã vận động bà con nông dân giúp đỡ lẫn nhau để ổn định cuộc sống.  Các cấp, các ngành từ tỉnh đến cơ sở đã tổ chức thăm hỏi, tặng quà cho các đối tượng chính sách, gia đình có hoàn cảnh khó khăn, mọi người dân đều có tết. Toàn tỉnh đã hỗ trợ được 44.909 xuất quà với số tiền 3.776.505 ngàn đồng. Trong đó: Quà của trung ương 1049 xuất với số tiền 19.200 ngàn đồng, quà của Tỉnh 3.642  xuất với số tiền 718.945 ngàn đồng, quà của huyện 10.722 xuất với số tiền 1.569.685 ngàn đồng và quà của xã, phường, thị trấn 29.496 xuất với số tiền 1.295.875 ngàn đồng. Ngoài ra các cấp các ngành, các đoàn thể, các doanh nghiệp còn trích kinh phí thăm và tặng quà các khu điều dưỡng thương binh, các trung tâm bảo trợ xã hội, trẻ em tật nguyền, các trường dân tộc nội trú. Tại các bệnh viện còn có quà thăm hỏi động viên bệnh nhân điều trị nội trú trong dịp tết.

 Về an ninh trật tự  an toàn xã hội:

An toàn giao thông: Để hạn chế tai nạn giao thông, những ngày giáp tết lực lượng cảnh sát giao thông đã tăng cường tuần tra, kiểm soát bắt giữ nhiều xe máy của người điều khiển phương tiện vi phạm luật lệ giao thông, áp dụng các biện pháp chế tài nghiêm khắc xử lý như tạm giữ  phương tiện, bấm lỗ giấy phép lái xe….Do vậy trong dịp tết người tham gia giao thông đã có ý thức chấp hành luật lệ giao thông. Tuy nhiên tai nạn giao thông vẫn xảy ra trên địa bàn theo báo cáo sơ bộ của 12/12 huyện, thành, thị từ ngày 04/2 đến 10/2/2008 đã xảy ra 5 vụ tại nạn giao thông đường bộ: Trong đó làm chết 5 người, 1 người bị thương ( tập trung ở huyện Đoan Hùng 2 vụ chết 2 người, Cẩm Khê 1 vụ  chết 1 người, thành phố việt trì 1 vụ chết 1 người, Phù Ninh 1vụ chết1 người. 

 

ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT( 0)