Số liệu thống kê

Tháng 2

Sản xuất nông, lâm nghiệp, thuỷ sản

09/09/2008 00:00 SA

Xem cỡ chữ Email Print

PhuthoPortal - Trong tháng thời tiết tiếp tục rét đậm, rét hại kéo dài làm ảnh hưởng và gây thiệt hại khá nặng cho sản xuất nông lâm nghiệp, thuỷ sản và sức khoẻ của nhân dân.


Sản xuất gieo trồng vụ chiêm xuân 2008: Diện tích lúa đã cấy ước  28700 ha, giảm 13,77% (- 4584,56 ha) so với cùng kỳ năm trước; tiến độ cấy chậm do thời tiết rét đậm, rét hại kéo dài, mặt khác do mực nước các sông Hồng, sông Đà cạn không đáp ứng được nguồn nước cho sản xuất nông nghiệp. 

Diện tích gieo trồng cây màu vụ xuân: Ngô ước đạt 1323,37 ha, giảm so cùng kỳ 36,45% (- 759,33ha); Rau xanh 1740,52ha tăng 0,82% (+ 14.22 ha); lạc 1275 ha, giảm 44,39% (- 1018 ha). Các địa phương đã và đang tập trung chống rét, hạn, khơi thông nguồn nước phục vụ cho gieo trồng các loại cây màu đảm bảo kế hoạch gieo trồng vụ chiêm xuân năm 2008.  

 Do ảnh hưởng thời tiết rét đậm kéo dài làm cho số diện tích lúa đã gieo cấy bị chết trong đợt rét từ cuối tháng 1 đến nay; theo báo cáo sơ bộ của các đơn vị huyện, thành, thị số diện tích lúa bị chết rét là 10135,3 ha chiếm 35,4% so với diện tích lúa đã cấy. Hầu hết các huyện, thành, thị đều có diện tích lúa chết rét: Thanh thuỷ chết 1430 ha chiếm 70,2% diện tích lúa đã cấy; huyện Yên lập 1203 ha chiếm 52,3%; huyện Thanh ba 1150 ha chiếm 48%; thành phố Việt trì 650 ha chiếm 37,3%; huyện Đoan hùng 1110,8 ha chiếm 30,2%; huyện Cẩm khê 1091,2 ha chiếm 37%; huyện Hạ hoà 922 ha chiếm  30,4% diện tích lúa đã cấy… Mạ chết rét ước tính 246,8 tấn, xảy ra nhiều nhất ở các huyện như: Lâm Thao 77,5 tấn; huyện Cẩm Khê 60,8 tấn; huyện Đoan Hùng 51 tấn; thị xã Phú Thọ 15,4 tấn…Diện tích ngô chết rét là 39,5 ha trong đó tập trung ở huyện Thanh thuỷ là 28,7 ha và huyện Cẩm khê 10,8 ha.

 Về chăn nuôi gia súc, gia cầm: Do ảnh hưởng của đợt rét kéo dài đàn gia súc trên địa bàn tỉnh Phú thọ chết rét 523 con, tập trung ở các huyện vùng núi cao. Cụ thể huyện Tân sơn (trâu chết 240 con, bò chết 96 con); huyện Yên lập (trâu chết 94 con, bò chết 16 con); huyện Thanh sơn ( trâu chết 58 con, bò chết 11 con)... Gia súc chết rét tập trung chủ yếu là trâu, bò già, bê, nghé mới đẻ; do thả dông; chuồng trại sơ sài; thiếu thức ăn và các biện pháp chống rét cho gia súc.

 Về lâm nghiệp: Trồng cây đầu xuân ước trồng được 345,5 ngàn cây; các lâm trường quốc doanh đã và đang tiến hành khai thác gỗ nguyên liệu giấy được 13500 m­­­3.

 Về thuỷ sản: Rét đậm cũng ảnh hưởng lớn đến nuôi trồng thuỷ sản, hiện tượng cá chết hàng loạt xảy ra ở nhiều địa phương chủ yếu là các loại cá thuộc loại giống mới. Tại Trung tâm giống thuỷ sản tỉnh, cá chết gây thiệt hại khá lớn (đàn cá hậu bị, cá nuôi thử nghiệm, cá giống, cá thịt đều bị thiệt hại). 

 

ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT( 0)