Số liệu thống kê

Tháng 2

Giá cả thị trường

09/09/2008 00:00 SA

Xem cỡ chữ Email Print

PhuthoPortal - Tháng 2/2008 là tháng có tết Nguyên đán nên giá các mặt hàng tiêu dùng đặc biệt là giá lương thực- thực phẩm tăng khá cao.


Chỉ số giá tiêu dùng tháng 2 so với tháng 1/2008 là 104,86% (tăng 4,86%), trong đó: Thị trường khu vực thành thị tăng 5,20%, thị trường nông thôn tăng 4,73%. Cụ thể biến động giá của một số nhóm hàng chính trong tháng 2/2008 như sau:

 Lương thực: Chỉ số chung tăng so tháng trước (+4,45%), trong đó nhóm thóc, gạo +4,78% (thóc +3,9%, gạo tẻ thường +4,94%, gạo tẻ ngon +3,22), gạo nếp +7,17); nhóm lương thực chế biến + 2,08%, tăng chủ yếu là các mặt hàng như miến, bánh phở.

Thực phẩm: Giá các mặt hàng thực phẩm tăng mạnh đặc biệt là một số mặt hàng phục vụ nhu cầu tiêu dùng tết Nguyên đán, chỉ số chung so tháng trước tăng 12,24%, trong đó hầu hết các nhóm hàng đều có giá tăng từ 1,32% đến 22,96%, tăng cao đột biến ở nhóm thịt gia súc tươi sống +17,4% (trong đó thịt lợn +17,29%, thịt trâu bò +20,75%). Giá thịt lợn tăng cao dẫn đến giá các loại thực phẩm chế biến và một số thực phẩm khác tăng theo: nhóm thịt gia cầm +9,5%, riêng gà +12,11%; thực phẩm chế biến +13,55%; trứng các loại +13,32%; mỡ, dầu ăn +7,59%...; nhóm rau tươi tháng này giá bắt đầu tăng mạnh (+22,96%), hầu hết các loại rau xanh đều có chỉ số tăng so tháng trước từ 2,28% đến 39,98% do ảnh hưởng của rét đậm kéo dài.

 Nhóm hàng phi lương thực- thực phẩm: Chỉ số chung tăng so tháng trước +0,61%. Trong đó nhóm nhà ở, điện nước, vật liệu xây dựng +2,47%, riêng vật liệu xây dựng +2,36%, dịch vụ sửa chữa nhà ở +12,64, ga và chất đốt tăng +2,10%); nhóm văn hoá giải trí +5,05%, trong đó sách báo tạp chí +19,12% ( báo +26,78%, tạp chí +14,9%), hoa cây cảnh +22,4% do nhu cầu tiêu dùng tăng trong dịp tết Nguyên đán. Một số các nhóm hàng giá tăng không đáng kể so tháng trước như: Nhóm hàng may mặc +0,48%; hàng hoá và dịch vụ khác +0,67%. Các nhóm hàng khác giá ổn định.

 Giá vàng: Giá trong tháng vẫn tăng do ảnh hưởng của giá vàng thế giới, chỉ số tăng so tháng trước +6,85%, giá vàng  hiện nay vẫn đang ở mức rất cao, giá bán bình quân trong tháng 1.740.375 đ/chỉ. Giá vàng 99,99% bán ra tại cửa hàng tư  nhân thành phố Việt Trì ngày 15/02/2008 là 1.762.000 đ/chỉ.

 Giá Đô la Mỹ: Giá tăng nhẹ so tháng trước ( +0,08%), giá bán bình quân trong tháng 16.040 đ/USD. Giá Đô la Mỹ bán tại cửa hàng tư nhân Việt Trì ngày 15/02/2008 là 15.996 đ/USD.

 

ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT( 0)