Số liệu thống kê

Tháng 1

Hoạt động giao thông vận tải trên địa bàn tỉnh

08/09/2008 00:00 SA

Xem cỡ chữ Email Print

PhuthoPortal - Các cơ sở kinh doanh vận tải trên địa bàn tỉnh vẫn giữ mức kinh doanh ổn định.


Bên cạnh việc duy trì các luồng và nguồn hàng vận chuyển đã ký hợp đồng từ trước, các đơn vị đã tích cùc khai thác và mở rộng thêm các luồng mới kịp thời phục vụ cho nhu cầu vận chuyển vật tư hàng hoá phục vụ sản xuất, xây dựng. Đối với hoạt động vận tải hành khách, ngoài việc đáp ứng phục vụ tốt nhu cầu đi lại thường xuyên của nhân dân trong và ngoài tỉnh thuận lợi an toàn, các đơn vị  kinh doanh vận tải hành khách đã và đang chuẩn bị kế hoạch cho việc phục vụ vận chuyển hành khách trong dịp tết Nguyên đán Đinh hợi 2007.

I. Về doanh thu :

Dù ước tổng doanh thu vận tải, bốc xếp tháng 1/2007 đạt 64.505 triệu đồng, tăng 3,2% so với tháng trước. Trong đó chủ yếu do các đơn vị kinh doanh vận tải ngoài nhà nước thùc hiện ước đạt 63.227 triệu đồng, tăng 3%; kinh tế nhà nước đạt 1.278 triệu đồng, tăng 8,3%.

1. Doanh thu vận tải đường bộ:

Doanh thu trong tháng ước đạt 50.356 triệu đồng, tăng so tháng trước 1,5%. Trong đó: Vận tải hàng hoá đạt 40.153 triệu đồng, tăng 1,3%; Vận tải hành khách đạt 9.833 triệu đồng, tăng 2,7%; doanh thu bốc xếp hàng hoá đạt 370 triệu đồng, tăng 1,3%.

2. Doanh thu vận tải đường sông:

Tháng 1/2007 doanh thu vận tải đường sông ước đạt 14.149 triệu đồng, tăng 10% so tháng trước. Trong đó chủ yếu là doanh thu vận tải hàng hoá đạt 13.034 triệu đồng, tăng 11,1%; doanh thu bốc xếp hàng hoá đạt 500 triệu đồng, tăng 5,4%; doanh thu dịch vụ đạt 615 triệu đồng, tăng 3,5%.

II. Sản lượng vận tải:

1. Vận tải hàng hoá:

Dù ước tháng 1/2007 sản lượng vận tải hàng hoá đạt 1.503,7 ngàn tấn bằng 49.843,5 ngàn tấn km. So với tháng trước tăng 3,2% về số lượng tấn và tăng 6,1% về tấn km. Trong đó: Vận tải hàng hoá đường bộ đạt 1.180,9 ngàn tấn bằng 25.810,3 ngàn tấn km, so với tháng trước tăng 1,1% số tấn vận chuyển và tăng 1,6% về tấn km luân chuyển; Vận tải đường sông ước đạt 322,8 ngàn tấn bằng 24.033,2 ngàn tấn km, tăng so với tháng trước 11,2% về lượng tấn vận chuyển và 11,3% tấn km luân chuyển hàng hoá.

2. Vận tải hành khách:

Sản lượng vận tải hành khách trong tháng (chủ yếu là vận chuyển khách đường bộ) ước đạt 389,5 ngàn hành khách bằng 27.362,7 ngàn hành khách km, so với tháng trước số lượng hành khách vận chuyển tăng 2,2%, luân chuyển hành khách tăng 3,7%.

 

ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT( 0)