Số liệu thống kê

Tháng 1

Tình hình lưu chuyển hàng hoá - dịch vụ trên địa bàn tỉnh

08/09/2008 00:00 SA

Xem cỡ chữ Email Print

PhuthoPortal - Hoạt động thị trường diễn ra sôi động, các cửa hàng, quầy hàng, hàng hoá nhiều mẫu mã, nhiều chủng loại phong phú, giá cả phù hợp.


Để đáp ứng ngày càng tăng tiêu dùng hàng hoá của người tiêu dùng, ngành thương mại đó  tăng cường chỉ đạo mở rộng việc bán hàng theo hướng văn minh thương mại. Việc ký kết các hợp đồng kinh doanh cho năm 2007, đó được các doanh nghiệp chủ động và chuẩn bị chu đáo và đầy đủ, với tinh thần phục vụ cao nhất .  

Tháng 1 năm 2007 tổng mức bán lẻ hàng hoá và doanh thu dịch vụ tiêu dùng xã hội ước đạt 411,59 tỷ đồng, so với tháng trước tăng 4,26%. Trong đó thành phần kinh tế Nhà nước đạt 62,89 tỷ đồng, tăng 3%, kinh tế Cá thể đạt 282,1tỷ đồng tăng 5,71%, kinh tế Tư nhân đạt 65,82 tỷ đồng, giảm 0,4%; kinh tế Tập thể giữ mức kinh doanh ổn định. Trong tổng mức bán lẻ hàng hoá và doanh thu dịch vụ tiêu dùng xã  hội tháng 1 năm 2007 có 385,77 tỷ đồng là hàng hoá, chiếm tỷ trọng 93,7% tổng mức bán lẻ hàng hoá ; 18,59 tỷ đồng là doanh thu khách sạn - nhà hàng, chiếm tỷ trọng 4,5 % tổng mức bán lẻ hàng hóa, 7,23 tỷ đồng là doanh thu các hoạt động dịch vụ, chiếm  tỷ trọng 1,8 %.

Hoạt động du lịch sinh thái, hoạt động du lịch về cội nguồn trên địa bàn tỉnh diễn ra sôi động, hấp dẫn hơn. Dù ước hoạt động kinh doanh du lịch- khách sạn, nhà hàng trên địa bàn tỉnh tiếp tục ổn định và phát triển. Các đơn vị doanh nghiệp kinh doanh du lịch khách sạn - nhà hàng  tập trung nâng cấp buồng, phòng, tăng cường các hoạt động dịch vụ, vui chơi giải trí, giới thiệu sản phẩm hàng hoá nhằm thu hút khách du lịch, nâng cao hiệu quả kinh doanh. Dù ước tổng doanh thu hoạt động khách sạn tháng 1 năm 2007 đạt 2,5 tỷ đồng . Số lượng khách dến các khách sạn- nhà hàng ăn nghỉ ước đạt 12700 lượt khách với 13800 ngày khách, so với tháng trước doanh thu hoạt động khách sạn tăng 2,2 % , lượt khách tăng 0,8 %, ngày khách tăng 0,8 %, doanh thu hoạt động nhà hàng tăng 0,3 %.

ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT( 0)