Số liệu thống kê

Tháng 4

Tình hình vốn đầu tư xây dựng cơ bản

08/09/2008 00:00 SA

Xem cỡ chữ Email Print

PhuthoPortal - Tháng 4- 2007, Tổng vốn đầu tư phát triển thuộc nguồn vốn nhà nước do địa phương quản lý trên địa bàn ước đạt 167.914 triệu đồng, giảm 1,46% so với tháng trước.


Trong tổng số vốn thực hiện: Vốn ngân sách nhà nước đạt 104.386 triệu đồng, chiếm 62,17% tổng số vốn và tăng 2,94% so với tháng trước; vốn vay từ tất cả các nguồn đạt 39.293 triệu đồng, chiếm 23,40% tổng số và giảm 3,49% so với tháng trước; vốn tự có của các doanh nghiệp nhà nước đạt 4.800 triệu đồng, chiếm 2,86% tổng số và các nguồn vốn khác đạt 19.435 triệu đồng.

Trong tháng, khởi công một số công trình, hạng mục công trình như: Đường bê tông xi măng 10 đơn vị xã phường (thị xã Phú Thọ) 7.120 triệu đồng với tổng chiều dài 35,6 km; chợ Trung tâm cụm xã Thạch Đồng (huyện Thanh Thuỷ) 980 triệu đồng, tổng diện tích 1ha; đường GTNT Đào Xá - Sơn Dương (huyện Thanh Thuỷ) 920 triệu đồng, dài 1,2 km; san nền khu A+B kết hợp xây dựng hệ thống thoát nước (UBND huyện Lâm Thao) 2.696 triệu đồng với diện tích 3,4 ha …

Các công trình đang được triển khai thi công trong tháng ước thực hiện có giá trị khối lượng đạt khá như: Cải tạo nâng cấp đoạn đường từ thị trấn Thanh Sơn đi Bến Ngọc 7.879 triệu đồng  công trình cải tạo, nâng cấp đường Chiến thắng Sông Lô 3.825 triệu đồng; sửa chữa nâng cấp hệ thống hồ Tam Thắng - Thanh Sơn 1.800 triệu đồng; hệ thống nước thải, lũ đốt than công ty Supe hoá chất Lâm Thao 11.700 triệu đồng; cầu Xuân An - Yên Lập 1.500 triệu đồng ; nhà che than công ty Giấy Bãi Bằng 1.500 triệu đồng; trường ĐH Hùng Vương 3.000 triệu đồng; Bể bơi thành phố 3.000 triệu đồng …

Trong tháng, dự kiến có một số công trình và hạng mục hoàn thành đưa vào sử dụng như: Kè Hà Thạch đoạn km64,7-km65 đê Tả Thao - thị xã Phú Thọ, tổng giá trị hoàn thành 9.380 triệu đồng; công trình khắc phục khẩn cấp 6 trạm bơm ven Sông Lô huyện Đoan Hùng, tổng giá trị 1.383 triệu đồng; công trình sửa chữa UBND huyện Tam Nông, tổng giá trị 1.700 triệu đồng và một số công trình trụ sở UBND xã, trường mầm non xã...

ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT( 0)