Số liệu thống kê

Tháng 4

Tình hình sản xuất công nghiệp trên địa bàn tỉnh

08/09/2008 00:00 SA

Xem cỡ chữ Email Print

PhuthoPortal - Giá trị sản xuất Công nghiệp (theo giá cố định năm 1994): Trên địa bàn tỉnh Phú Thọ tháng 4/2007 ước thực hiện 650.3 tỷ đồng tăng 1,1% so với tháng 3/2007.


1. Sản xuất công nghiệp

Tốc độ tăng không cao so với tháng trước chủ yếu do tình hình điện phục vụ cho sản xuất không ổn định, các doanh nghiệp bị cắt điện luân phiên từ 5 đến 7 ngày, phải chuyển sang sản xuất ca đêm, mặt khác một số sản phẩm mang tính chất mùa vụ.

1.1 Khu vực kinh tế Nhà nước Trung ương,  ước thực hiện 262,1 tỷ đồng giảm 5,2% so với tháng trước và tăng 5.1% so với tháng 4/2006. Sản xuất khu vực Nhà nước Trung ương chưa ổn định, một số đơn vị sản xuất và tiêu thụ tốt nên sản lượng tăng khá (Công ty Giấy Bãi Bằng, Công ty Giấy Việt Trì,  Công ty Nhựa Sông Hồng…); các đơn vị khác sản xuất cơ bản ổn định so với tháng trước; tuy nhiên vẫn còn  những doanh nghiệp lớn gặp khó khăn trong khâu tiêu thụ sản phẩm, máy móc chưa  ổn định.

1.2 Khu vực kinh tế Nhà nước địa phương, ước thực hiện 35,18 tỷ đồng tăng 11,6% so với tháng trước và tăng 26,6% so với tháng 4/2006. Sản xuất khu vực này nhìn chung có tốc độ tăng trưởng khá rõ sau khi cổ phần đó thay đổi hình thức sản xuất, thực hiện liên doanh liên kết nên sản xuất phát triển.

1.3 Khu vực kinh tế  ngoài Nhà nước, ước thực hiện 181,5 tỷ đồng tăng 4,8% so với tháng trước và tăng 32,2% so với tháng cùng kỳ.

Trong tháng, một số sản phẩm sản xuất mang tính chất mùa vụ đó đi vào sản xuất như: Sản phẩm chè chế biến; Bia các loại. Một số doanh nghiệp Nhà nước sau khi cổ phần hoá đã chủ động trong sản xuất thực hiện liên doanh liên kết, các công ty may đã ký được hợp đồng cho sản xuất tạo đủ việc làm cho người lao động. Tuy nhiên một doanh nghiệp trong khu Công nghiệp Thụy Vân trong tháng bị cắt điện nên phần nào ảnh hưởng đến sản lượng sản phẩm.

1.4 Khu vực kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài, ước thực hiện 171,4 tỷ đồng tăng 5,7% so với tháng trước và tăng 20,2% so với tháng cùng kỳ. Trong tháng một số doanh nghiệp ngành chè, ngành may đó vào vụ sản xuất (Công ty chè Phú Đa; Công ty chè Phú Bền…); có thêm một số doanh nghiệp mới đi vào sản xuất, một số doanh nghiệp may đã ký hợp đồng sản xuất nên đã mở rộng dây chuyền để tăng quy mô, sản xuất phát triển. Tuy nhiên trong tháng, sản xuất của một số doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài bị cắt điện từ 5 đến 7 ngày do đó đã phải chuyển sang sản xuất vào ca đêm và đã có 3 doanh nghiệp (một trong khu Công nghiệp Thụy Vân và 2 doanh nghiệp trong khu Công nghiệp Đồng Lạng) đã ngừng sản xuất và thay đổi người đứng đầu doanh nghiệp.

2. Sản phẩm chủ yếu:                                                                                                   

- Có 11/15 loại sản phẩm chủ yếu sản xuất tháng 4/2007 tăng so với tháng trước, tăng khá như: Chè chế biến, Bia các loại (tăng 34,1%), giấy bìa các loại, NaOH, Xi măng, Gạch lát Ceramic. Tuy nhiên, một số sản phẩm giảm như: Supe lân, phân hỗn hợp NPK.

- Có 11/15 loại sản phẩm chủ yếu sản xuất trong tháng tăng so với tháng cùng kỳ, tăng khá như: Rượu các loại, Bia các loại, Mỳ chính, vải thành phẩm, Quần áo may sẵn (tăng 141%), Giấy bìa các loại tăng 16%; Xi măng tăng 64,2%.

Tuy nhiên có một số sản phẩm giảm như: Chè chế biến, do thời tiết năm nay không thuận lợi cho cây chè phát triển nên sản lượng giảm; Supe lân và NPK.

ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT( 0)