Số liệu thống kê

Tháng 2

Tình hình thực hiện vốn đầu tư phát triển trên địa bàn tỉnh

08/09/2008 00:00 SA

Xem cỡ chữ Email Print

PhuthoPortal - Thời tiết thuận lợi cho việc đầu tư xây dựng, mở rộng các công trình, các chủ đầu tư đều quan tâm chỉ đạo đảm bảo tiến độ.


Ước thực hiện vốn đầu tư phát triển trên địa bàn đạt 287,1 tỷ đồng, tăng 8,6% so tháng trước và tăng 2 lần so cùng kỳ. Vốn thực hiện thuộc địa phương quản lý là 191,9 tỷ đồng, do TW quản lý là 32,7 tỷ đồng, khu vực có vốn đầu tư nước ngoài 65,2 tỷ đồng.

Riêng tổng khối lượng vốn đầu tư phát triển thực hiện của các công trình thuộc nguồn vốn nhà nước do địa phương quản lý trên địa bàn tỉnh trong tháng ước đạt 183.825 triệu đồng, trong đó: Vốn ngân sách nhà nước đạt 99.817 triệu đồng chiếm 54,3%  tổng số vốn, vốn vay từ các nguồn đạt 57.170 triệu đồng chiếm 31,1% tổng số, các nguồn vốn khác và vốn tự có của các doanh nghiệp nhà nước đạt 26.838 triệu đồng. Khối lượng thực hiện này chủ yếu của các công trình chuyển tiếp từ năm trước.

Trong tháng có một số công trình, hạng mục công trình được khởi công cải tạo, nâng cấp và xây dựng mới: Công trình san ủi đường Chiến thắng Sông Lô, đường giao thông nông thôn các xã (huyện Đoan Hùng) với số vốn đầu tư 13.000 triệu đồng; Nhà làm việc Toà án huyện Hạ Hoà năng lực thiết kế 955m2, số vốn đầu tư 1042 triệu đồng; Hội trường UBND xã Y Sơn, Nhà làm việc UBND xã Phương Viên (huyện Hạ Hoà) năng lực thiết kế 599m2, số vốn đầu tư 912 triệu đồng; Trường cấp II Thạch Sơn (huyện Lâm Thao); Trường tiểu học Thanh Vinh (TX.Phú Thọ) năng lực thiết kế 845m2 số vốn đầu tư 1.504 triệu đồng.v.v.

Một số công trình đó khởi công đang được gấp rút triển khai và đẩy nhanh tiến độ thi công có giá trị khối lượng đạt khá như: Công trình Công ty cổ phần Xi măng Sông Thao 5.000 triệu đồng; Nâng cấp, cải tạo kênh Diên Hồng (Lâm Thao) 1.520 triệu đồng; Hệ thống nước sạch thị trấn Sông Thao 1.500 triệu đồng; Đường giao thông Vân Đồn – Phú Thứ 500 triệu đồng; Nhà khám bệnh Trung tâm Y tế huyện Cẩm Khê 500 triệu đồng; Bệnh viện Tam Nông 400 triệu đồng; Đường điện hạ thế xã Thạch Sơn (Lâm Thao) 304 triệu đồng Đường giao thông nụng thông xã Hưng Long huyện Yên Lập 160 triệu đồng; Đài tưởng niệm huyện Thanh Ba 100 triệu đồng.v.v.

Tháng 2, dự kiến một số công trình và hạng mục hoàn thành đưa vào sử dụng như: Đường bê tông xã Sơn Nga dài 1000m, với số vốn 362 triệu đồng; Nhà làm việc phòng Tài chính, Khuyến Nông huyện Lâm Thao 700m2 giá trị tài sản mới tăng 1.792 triệu đồng; Nhà điều hành Trung tâm bồi dưỡng Chính trị huyện Tam Nông 7 phòng, giá trị tài sản mới tăng 609 triệu đồng; Cải tạo, sửa chữa lớp học Trường trung học cơ sở Hương Nộn, Dị Nậu huyện Tam Nông 15 phòng giá trị tài sản mới tăng 714 triệu đồng.v.v.

 

ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT( 0)