Số liệu thống kê

Tháng 4

Tình hình sản xuất nông, lâm nghiệp trên địa bàn tỉnh

08/09/2008 00:00 SA

Xem cỡ chữ Email Print

PhuthoPortal - Tháng 4 sản xuất nông nghiệp trên địa bàn tỉnh thuận lợi, thời tiết ấm, có mưa rải rác ở một số nơi, đã khắc phục được hạn, chỉ còn hạn ở một số diện tích chân ruộng cao.


1. Sản xuất nông nghiệp: Các địa phương tập trung khai thác nguồn nước cho cây trồng, chăm sóc làm cỏ, bón phân đón đòng cho lúa chiêm xuân và các cây rau màu khác; tăng cường phòng trừ sâu bệnh lúa và rau màu.

Tăng 7% so cùng kỳ (+ 111,6 ha); khoai lang gieo trồng 999,7 ha tăng 8,7% (+ 80,5 ha) ; Sắn đã trồng 6823,7 ha giảm so cùng kỳ 6,1% (- 442,2 ha); Rau xanh các loại trồng được 3296,4 ha tăng 9,8% (+295,9 ha); lạc gieo trồng ước đạt 4815,8 ha tăng 0,2% (+11,4 ha), cây đậu tương gieo trồng 463,4 ha. Diện tích ngô, khoai lang và rau đậu tăng so cùng kỳ năm trước là do diện tích lúa hạn không cấy chuyển sang trồng màu.

Đến nay diện tích lúa cấy bị hạn nặng 346 ha tập trung ở các huyện Yên Lập 200 ha, Cẩm Khê 119 ha và huyện Thanh Sơn 27 ha. Sâu bệnh bị nhiễm ở hầu hết các trà lúa và rau màu; riêng cây lúa bị các bệnh: khô vằn, đạo ôn, bọ trĩ, bọ xít dài, sâu cuốn lá nhỏ và bệnh sinh lý…ở mức độ nhẹ trên 2000 ha trong đó: diện tích bị nhiễm nặng 219 ha tập trung ở một số huyện như Tam Nông 84 ha, Việt Trì 58 ha, Thanh Sơn 57 ha…Diện tích lúa bị sâu bệnh đã kịp thời phun thuốc.

2. Tình hình chăn nuôi gia súc, gia cầm:  Nhìn chung đàn gia súc, gia cầm trên địa bàn tỉnh vẫn giữ được ổn định. Trong kỳ không có dịch bệnh xẩy ra. Công tác tiêm phòng dịch bệnh cho đàn gia súc đang được triển khai.

3. Sản xuất lâm nghiệp: Trồng rừng tập trung tính từ đầu năm đến hết tháng 4 trồng được 3997 ha  trong đó: khối quốc doanh 1338 ha. Trồng cây phân tán ước đạt 1550,5 ngàn cây.

Các địa phương cần tiếp tục đẩy mạnh trồng rừng tập trung theo kế hoạch của tỉnh đã giao; tăng cường theo dõi, giám sát chặt chẽ tình hình biến động thời tiết, hạn hán, sâu bệnh ở các loại cây trồng; nhất là cây lúa cần đảm bảo đủ nước dưỡng lúa đang làm đòng; đồng thời tiếp tục chỉ đạo phòng chống và tiêm phòng dịch bệnh cho đàn gia súc,  gia cầm.

ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT( 0)