Số liệu thống kê

Tháng 4

Tình hình xuất, nhập khẩu hàng hóa trên địa bàn tỉnh

08/09/2008 00:00 SA

Xem cỡ chữ Email Print

PhuthoPortal - Kinh tế Nhà nước đạt 42,7 ngàn USD, Kinh tế Tập thể đạt 40,5 ngàn USD; Kinh tế Tư nhân đạt 3892,8 ngàn USD, Kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài đạt 7636,3 ngàn USD.


1. Tình hình xuất khẩu.

So với tháng 3/2007 tổng trị giá kim ngạch xuất khẩu hàng hoá : Kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài tăng 2%, Kinh tế Tư nhân tăng 24,8%, Kinh tế Tập thể giảm 13,9%, Kinh tế Nhà nước không tăng. Nhìn chung các doanh nghiệp đã chủ động đảm bảo được khối lượng hàng xuất khẩu theo hợp đồng. Mặt hàng chủ yếu truyền thống được xuất khẩu gồm: sản phẩm hàng dệt, may, giày dép, plastic, hàng thủ công mỹ nghệ, sản phẩm gỗ, chè vẫn được thực hiện thường xuyên; gồm 310 tấn chè, trị giá 245,7 ngàn USD, sản phẩm bằng Plastic trị giá 2.073 ngàn USD; hàng dệt may trị giá 7680,4 ngàn USD; giày, dép các loại trị giá 400 ngàn USD, hàng thủ công mỹ nghệ trị giá 105,5 ngàn USD, hàng hoá khác trị giá 1092,7 ngàn USD.  Hiện nay các doanh nghiệp đang tìm đối tác để xuất khẩu với các nước, châu phi, Nga, Anh...

2. Nhập khẩu.

Tổng trị giá kim ngạch nhập khẩu hàng hoá ước tháng 4/2007 toàn tỉnh 11200,2 ngàn USD; tăng 10,2% so với tháng 3 năm 2007. Kinh tế Nhà nước đạt  578,3 ngàn USD, Kinh tế Tư nhân đạt 3743,5 ngàn USD; Kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài đạt 6851,9 ngàn USD, Kinh tế Tập thể đạt 26,5 ngàn USD.  Thời gian vừa qua, giá vàng, giá đô la Mỹ, hàng hóa là nguyên, nhiên vật liệu như sắt, thép...vẫn còn ở mức cao, một số doanh nghiệp nhập khẩu rất hạn chế. Mặt hàng nhập chủ yếu: gồm thực phẩm chế biến trị giá 480 ngàn USD, hoá chất trị giá 704 ngàn USD; 599 tấn chất dẻo nguyên liệu trị giá 600 ngàn USD, 831 tấn xơ, sợi dệt trị giá 1109 ngàn USD, 3070 tấn bông, xơ trị giá 2171,5 ngàn USD, vải may mặc trị giá 1684 ngàn USD; phụ liệu giày, dép trị giá 600 ngàn USD; phụ liệu hàng may mặc trị giá 1809 ngàn USD; máy móc, thiết bị, phụ tùng khác trị giá 417,9 ngàn USD; và nhiều hàng hoá khác.

ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT( 0)