Số liệu thống kê

Tháng 4

Sản xuất công nghiệp

08/09/2008 00:00 SA

Xem cỡ chữ Email Print

PhuthoPortal - Tháng 4/2008 các doanh nghiệp tiếp tục ổn định, tập trung sản xuất phục vụ nhu cầu của nhân dân. Một số Doanh nghiệp sản xuất Chè bắt đầu vào vụ, Các doanh nghiệp thuộc khu vực có Vốn đầu tư nước ngoài có được đơn hàng ổn định và ký được nhiều hợp đồng mới.


Giá trị sản xuất công nghiệp (theo giá cố định 1994) tháng 4/2008 trên địa bàn tỉnh Phú Thọ ước đạt 757,2 tỷ đồng, tăng 3,3% so tháng trước và tăng 15,5% so tháng cùng kỳ.

 Khu vực kinh tế Nhà nước Trung ương ước đạt 275,2 tỷ đồng, chiếm 36,3% tổng số; tăng 4% so tháng trước và tăng 10,7% so tháng cùng kỳ. Trong tháng, sản phẩm của các doanh nghiệp trong khu vực đều được sản xuất và tiêu thụ khá. So tháng trước nhiều doanh nghiệp có giá trị sản xuất tăng, trong ngành hoá chất, phân bón, giấy,  bia rượu; một số doanh nghiệp tuy giá trị sản xuất không cao nhưng cơ bản giữ được ổn định sản xuất, tạo việc làm cho người lao động.

 Khu vực kinh tế Nhà nước địa phương ước thực hiện 19,9 tỷ đồng, giảm 3,6% so tháng trước và giảm 15,3% so tháng cùng kỳ. Trong tháng, sản phẩm của các doanh nghiệp trong khu vực này tiêu thụ chậm; số lượng doanh nghiệp trong khu vực này chỉ còn 3 đơn vị, (do quá trình cổ phần hoá chuyển ra khu vực ngoài nhà nước); trong đó ngành bia rượu có khó khăn thời tiết còn lạnh, hàng tiêu thụ chậm, lượng hàng sản xuất từ các tháng trước còn tồn kho nhiều.

 Khu vực kinh tế ngoài Nhà nước ước thực hiện 269,4 tỷ đồng tăng 4,3% so với tháng 3/2008 và tăng 26,5% so với tháng kỳ. Một số sản phẩm sản xuất mang tính chất mùa vụ đã đi vào sản xuất như Sản phẩm Chè chế biến. Mặt khác các doanh nghiệp Nhà nước sau khi cổ phần hoá đã chủ động mở rộng sản xuất, thay đổi mặt hàng, mẫu mã sản phẩm. Một số đơn vị có giá trị sản xuất đạt khá, trong ngành xi măng,  gạch ốp lát... Một số Công ty may ký được hợp đồng cho sản xuất tạo đủ việc làm, đảm bảo đời sống cho người lao động.

Các huyện có giá trị sản xuất tăng khá trong tháng như: Huyện Lâm Thao ước đạt 21,1 tỷ đồng, tăng 19,9% so tháng trước và 38,5% so tháng cùng kỳ; Huyện Phù Ninh ước đạt 12,7 tỷ đồng, tăng 11,1% so tháng trước và 48,3% tháng cùng kỳ.

 Khu vực kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài ước thực hiện 192,5 tỷ đồng tăng 1,9% so với tháng 3/2008 và tăng 13% so với tháng cùng kỳ. Trong tháng một số doanh nghiệp ngành chè, ngành may đã vào vụ sản xuất . Một số đơn vị có kết quả sản xuất đạt khá so tháng trước, trong ngành dệt may, hoá chất.  Nhìn chung sản xuất của các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài tăng khá do các doanh nghiệp mới đi vào sản xuất đã ổn định, có hợp đồng sản xuất, mở rộng dây chuyền để tăng quy mô, sản xuất phát triển.

Sản phẩm chủ yếu

Có 11/16 loại sản phẩm chủ yếu tăng so với cùng kỳ năm trước.

Tăng khá như: Quần áo may sẵn +72,1%; Rượu các loại +58,8%; Vải lụa thành phẩm +42,2%;Xi măng +35,4%; Gạch lát 30,6%;…

Một số sản phẩm giảm như: Phân hoá học -30,7%; Giày các loại -7,4%; Phân N.P.K -2,4%;…

 

ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT( 0)