Số liệu thống kê

Tháng 2

Tình hình sản xuất công nghiệp trên địa bàn tỉnh

08/09/2008 00:00 SA

Xem cỡ chữ Email Print

PhuthoPortal - Tháng 2 có nghỉ tết Nguyên đán Đinh Hợi (số ngày nghỉ bình quân của các doanh nghiệp từ 4 đến 5 ngày), mặt khác một số doanh nghiệp chưa đến vụ sản xuất ảnh hưởng kết quả chung.


I. Giá trị sản xuất Công nghiệp:

(Theo giá cố định năm 1994) trên địa bàn tỉnh Phú Thọ tháng 2/2007 ước thực hiện 547,9 tỷ đồng giảm 6,3% so với tháng trước và tăng 15,1% so với tháng cùng kỳ.

1. Khu vực kinh tế Nhà nước Trung ương:

Ước thực hiện 222 tỷ đồng giảm 4,8% so với tháng trước và tương đương tháng cùng kỳ.

Trong tháng một số doanh nghiệp có giá trị sản xuất giảm như: Công ty Giấy Bãi Bằng (giảm 4,3%; Công ty giấy Việt Trì giảm 27,8%; Công ty Hoá Chất Việt Trì; Công y Công nghiệp Bê tông;  Công ty vật liệu xây dựng Bạch Hạc.

2. Khu vực kinh tế Nhà nước địa phương:

Ước thực hiện 29,3% tỷ đồng giảm 22,9%. Sản xuất khu vực này giảm là do Công ty xi măng đá vôi Phú Thọ đang trong giai đoạn mở rộng đầu tư nâng công suất thiết bị do đó phần nào ảnh hưởng đến sản xuất. Công ty rượu Đồng Xuân trong tháng 1 và những ngày đầu tháng 2 tập trung sản xuất sản phẩm bia, rượu phục vụ tết nguyên đán nhìn chung sản phẩm rượu tiêu thụ tốt không đáp ứng đủ nhu cầu thị trường.

3. Khu vực kinh tế ngoài Nhà nước:

Ước thực hiện 147 tỷ đồng giảm 6,4% so với tháng trước và tăng 26,9% so với tháng 2/2006. So với cùng kỳ có thêm 1 số doanh nghiệp mới đi vào sản xuất và quy mô của các dơn vị đã được tăng lên sau đầu tư như Công ty xi măng Hữu Nghị; Công ty cổ phần Tân Phong; Công ty Hùng Vương; một số doanh nghiệp trong ngành may. Một số doanh nghiệp Nhà nước sau khi cổ phẩn hoá đã đứng vững và sản xuất có xu hướng phát triển mạnh hơn như: Công ty bia Hồng Hà; Công ty may Hùng Vương; Công ty gốm xây dựng Hà Thạch.

Khu vực kinh tế cá thể sản xuất nhìn chung giữ ở mức ổn định tăng trưởng không cao. Một số sản phẩm truyền thống chưa khai thác được hết tiềm năng sản xuất và quy mô chưa tập trung.

4. Khu vực kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài:

Ước thực hiện 1499,5 tỷ đồng giảm 4,2% so với tháng trước và tăng 30,5% so với tháng 2/2006.

Trong tháng 2 sản xuất của các doanh nghiệp trong khu vực có vốn đầu tư nước ngoài giữ ở mức ổn định. Một số doanh nghiệp trong ngành may đã có hợp đồng đầu ra cho sản phẩm ổn định nên sản xuất tăng trưởng khá. Một số đơn vị mới đi vào hoạt động như: Công ty Sesin; Công ty Deayang; Công ty Nanokovi  có tốc độ tăng trưởng khá cao.

II. Sản phẩm chủ yếu:

- So với tháng 1/2007 có 13/15 loại sản phẩm giảm trong đó: Giảm nhiều như : Chè chế biến; Bia các loại (do sản phẩm phục vụ tết tập trung sản xuất trong tháng 1); Giấy bìa các loại giảm 20%; Xi măng giảm 15,6% (chủ yếu giảm của Công ty xi măng đá vôi Phú Thọ).

- So với tháng 2/2006 có 9/15 sản phẩm tăng một số sản phẩm tăng khá như: Rượu các loại tăng 14,6%; Bia các loại tăng 40,7% (nguyên nhân sản phẩm bia tăng cao chủ yếu là do có thêm một nhà máy bia Hùng Vương đi vào sản xuất và các đơn vị sản xuất bia trên địa bàn tỉnh Phú Thọ đã thực hiện liên doanh  liên kết với các dơn vị có thương hiệu như: Công ty bia Sài Gòn; Công ty bia Hà Nội;

ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT( 0)