Số liệu thống kê

Tháng 1

Tình hình sản xuất nông nghiệp

05/09/2008 00:00 SA

Xem cỡ chữ Email Print

PhuthoPortal - Trong tháng các địa phương tập trung thu hoạch cây trồng vụ đông và làm đất gieo trồng vụ chiêm xuân. Tuy nhiên ngay từ đầu tháng đã gặp phải một số khó khăn do tình hình diễn biến phức tạp của thời tiết rét đậm, lượng mưa ít, độ ẩm thấp gây ra khô, hạn cục bộ ở một số địa phương; nếu kéo dài sẽ ảnh hưởng tới khâu làm đất và gieo trồng vụ chiêm xuân.


Dưới  sự chỉ đạo UBND tỉnh, ngành NN - PTNT và liên quan đã khảo sát  tình hình, đề ra biện pháp khắc phục. Tập trung tạo mọi nguồn nước để đảm bảo phục vụ cho sản xuất vụ chiêm xuân; đồng thời đẩy mạnh thu hoạch cây vụ đông nhanh, làm đất, bón phân và chống rét cho mạ. Tích cực tiêm phòng chống dịch cúm cho đàn gia súc, gia cầm.  

1. Thu hoach vụ đông:

Các địa phương  đang bước vào thu hoach đại trà. Diện tích ngô đông đã thu họach 11769,7 ha so cùng kú năm trước thu hoạch nhanh hơn 48% (+3837,2 ha); một số cây thu hoạch có chậm  hơn so cùng kú năm trước như Khoai lang diện tích thu hoạch 1792,7 ha giảm 13,6% (- 281 ha), Rau xanh thu hoạch 1941 ha giảm 6,8% (- 142 ha), đỗ tương thu hoạch 235 ha giảm 14,2 % (- 39 ha) do thời tiết khô hanh, hạn kéo dài một số diện tích tràn cao khó khăn nguồn nước tưới nên đã ảnh hưởng đến phát triển của cây trồng, làm cho khâu thu hoạch bị chậm.  

2. Làm đất và gieo trồng vụ chiêm xuân 2006-2007: 

Diện tích ruộng đã cày ước đạt 30106,5 ha tăng hơn so cùng kú là 29,6% (+6883,9 ha) diện tích đã bừa 26981,1 ha. Nhìn chung khâu làm đất chủ yếu tập trung cho diện tích cấy chiêm sớm. Thóc giống ước gieo tháng 1 đạt 1885,1tấn so cùng kú giảm 6,2% (-124,3 tấn) đầu tháng thời tiết rét đậm hơn nên khâu làm mạ có chậm hơn; đến nay thời tiết có ấm dần hơn các địa phượng đã khẩn trương tiến độ gieo mạ để đúng khung thời vụ chiêm xuân. Diện tích cấy lúa trong tháng ước đạt 8387,9 ha giảm 29,5% (- 3524,1 ha) so cùng kú; ngô gieo trồng ước đạt 569 ha,  lạc 63,3 ha, rau xanh đã gieo trồng 1153,4  ha. Nhìn chung các cây gieo trồng năm nay so cùng kú năm trứớc bị chậm hơn do hạn cục bộ nên  hiện nay các địa phương đang tập trung tạo mọi nguồn nước để gieo trồng các cây vụ chiêm xuân.  

3. Về chăn nuôi gia súc, gia cầm:

Nhìn chung đàn gia súc, gia cầm trong tỉnh vẫn giữ ổn định. Các địa phương tiếp tục tiêm phòng; kiểm tra giám sát chặt chẽ việc nhập các gia súc, gia cầm  mà chưa qua kiểm dịch. Riêng huyện Thanh Sơn tái phát dịch lở mồng long móng. Theo báo cáo của 4 xã tổng số con bị mắc bệnh 326 con (trâu, bò, lợn) trong đó: xã Cù Đồng 10 con, xã Kiệt Sơn 47 con, xã Lai Đồng 47 con, xã Đồng Sơn 222 con. Số trâu, bò đã bị chết là 19 con trong đó: bò 7 con, trâu 12 con; số lợn  bị chết 4 con  chủ yếu số con trâu, bò, lợn chết tập trung xã Đồng Sơn. Đến nay tại xã có dịch đã kịp thời triển khai tiêm phòng khử trùng cho toàn bộ đàn gia súc. Trên phạm vi toàn tỉnh vẫn tiếp tục tiêm phòng cho gia súc, gia cầm theo chỉ thị của Chính phủ và công điện số 38 BNN/CĐ ngày 11/12/2006 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp - phát triển nông thôn.

ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT( 0)