Số liệu thống kê

Tháng 1

Tình hình sản xuất công nghiệp trên địa bàn tỉnh

05/09/2008 00:00 SA

Xem cỡ chữ Email Print

PhuthoPortal - Tháng 1/2007 một số doanh nghiệp sản xuất chè hết mùa vụ sản xuất đã đóng máy, một số đơn vị tiến hành ngừng sản xuất một số phân xưởng để sửa chữa đã ảnh hưởng sản lượng giảm so tháng trước.


Tuy nhiên kết quả sản xuất tăng khá so vốn tháng 1/2006 do tháng cùng kỳ năm trước có nghỉ tết nguyên đán, mặt khác có thờm một số đơn vị có vốn đầu tư nước ngoài được tăng quy mô sản xuất.

I. Giá trị sản xuât Công nghiệp:

(Theo giá cố định 1994) trên địa bàn tỉnh Phú Thọ tháng 1/2007 ước thực hiện 638,8 tỷ đồng giảm 4,1% so vốn tháng trước, và tăng 39,2% so tháng cùng kỳ năm trước.

1. Khu vực kinh tế Nhà nước Trung ương ước thực hiện 240 tỷ đồng giảm 2,01% so vốn tháng trước nhưng tăng 24,9% so tháng 1/2006. Trong tháng Công ty Supe và hoá chất Lâm thao đã ngừng một xí nghiệp a xít và xí nghiệp Supe Lân để tiến hành sửa chữa định kỳ và làm vệ sinh công nghiệp nên sản lượng giảm. Công ty giấy Bãi Bằng sản xuất và tiêu thụ nhìn chùng ổn định và có mức tăng khá cao so vốn tháng cùng kỳ. Các doanh  nghiệp còn lại sản xuất tháng 1/2007 đều có mức tăng cao so vốn tháng 1/2006 như: Công ty cổ phần dệt Vĩnh Phú, Công ty giấy Việt trì, Công ty hoá chất Việt trì, Công ty công nghiệp Bờ tông và vật liệu xây dựng, Công ty nhôm Sông hồng... Nhìn chung các doanh nghiệp Nhà nước Trung ương ước sản xuất vẫn giữ ở mức ổn định sản phẩm tiêu thụ tốt, việc làm đảm bảo mức thu nhập ổn định cho người lao động.

2. Khu vực kinh tế Nhà nước địa phương ước thực hiện 37 tỷ đồng giảm 7,4% so vốn tháng trước, và tăng 36,2% so vốn tháng 1/2006. Két quả sản xuất tháng này giảm so vốn tháng trước do ảnh hưởng giảm sút của một số đơn vị lín; Công ty Xi măng đá vôi Phú Thọ do máy móc không ổn định(-14,6%), Công ty cấp nước Phú Thọ nguồn điện cung cấp cho sản xuất không ổn định, bị cắt điện một số ngày (-14,3%), Công ty rượu Đồng Xuân đang chuẩn bị sản xuất hàng phục vụ cho tết nguyên đán Đinh Hợi.

Tuy nhiên so vốn tháng 1/2006 nhiều đơn vị có mức tăng tương đối khá cao: Công ty rượu Đồng Xuân tăng 33,3%; Công ty xi măng đá vôi Phú Thọ tăng 56,7%; Công ty cấp nước Phú Thọ tăng 10,9%.

3. Khu vực kinh tế ngoài Nhà nước ước thực hiện 174,6 tỷ đồng giảm 4,8% so vốn tháng trước, và tăng 59,7% so tháng 1/2006. Kết quả sản xuất giảm so tháng trước, chủ yếu do một số doanh nghiệp sản xuất chè đã hết thời vụ sản xuất.

So vốn tháng 1/2006, giá trị sản xuất khu vực ngoài Nhà nước có mức tăng cao (tăng cao hơn mức tăng bình quân toàn tỉnh) nguyên nhân chính là do đã có một số doanh nghiệp ngoài quốc doanh đã mạnh dạn đầu tư mở rộng sản xuất nên sản lượng tăng khá cao như: Nhà máy xi măng Hữu Nghị; Công ty Đại Hà; Công ty cổ phần Tân Phong Lâm Thao đã đầu tư thờm một nhà máy chè đen xuất khẩu. Ngoài ra một số doanh nhgiệp cổ phần hoá chuyển sang  khu vực ngoài Nhà nước.

Riêng khu vực cá thể đã ngày càng có sù đóng góp cao hơn, tập trung vào các sản phẩm Cót mộc, Cót ép của làng đan lát Đỗ Xuyên; sản phẩm Mây tre đan của một số làng nghề.

4. Khu vực kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài ước thực hiện 187 tỷ đồng giảm 5,2% so vốn tháng trước nhưng tăng 43,7% so vốn tháng 1/2006.

Nguyên nhân sản xuất tháng này giảm so vốn vốn tháng trước chủ yếu do giảm sút của một số đơn vị chế biến thực phẩm Công ty chè Phú Đa, Công ty chè Phú Bền, Công ty Miwoon. Mặt khác trong ngành may tháng đầu năm nên hợp đồng sản xuất chưa ổn định, chủ yếu sản xuất theo các hợp đồng cũ.

So vốn cùng kỳ năm trước khu vực có vốn đầu tư nước ngoài tăng cao là do có thờm 4 đơn vị mới đi vào sản xuất so vốn tháng 1/2006, mặt khác là do một số đơn vị đã đầu tư mở rộng sản xuất như: Công ty PangRim đã đầu tư dây truyền sản xuất vải khổ rộng; Công ty Plastíc;…

II. Sản phẩm chủ yếu sản xuất:

- Có 8/15 loại sản phẩm chủ yếu giảm so vốn tháng trước. Giảm nhiều là sản phẩm Chè chế biến giảm 47,5%; Rượu các loại giảm 12,2%; Bột ngọt giảm 12,3%; Quần áo may sẵn giảm 6,7%; Giấy bìa các loại giảm 10,3%; Phân hoá học giảm 26,4%.

- Có 13/15 loại sản phẩm chủ yếu tăng cao so tháng 1/2006. Một số sản phẩm tăng khá như: Bia tăng 42,9%; Vải lụa thành phẩm tăng 64,4%; Quần áo may sẵn tăng 109,4%; Giấy bìa các loại tăng 26,5%; Xi măng tăng 100%; Gạch lát tăng 33,3%; ắc quy tăng 57,1%...

ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT( 0)