Số liệu thống kê

Năm 2018

Báo cáo kết quả thống kê đất đai năm 2017

25/04/2018 09:07:00 SA
PhuthoPortal - Ngày 9/4/2018, UBND tỉnh ban hành văn bản số 52 /BC-UBND về báo cáo kết quả thống kê đất đai năm 2017.