Số liệu thống kê

Tháng 3

Tình hình kinh tế - xã hội quý I năm 2017

30/05/2017 01:04:14 SA
PhuthoPortal - Tình hình kinh tế - xã hội quý I/2017 trên địa bàn tỉnh nhìn chung phát triển ổn định. Sản xuất nông, lâm nghiệp, thủy sản được đảm bảo theo đúng khung lịch thời vụ; sản xuất công nghiệp tiếp tục tăng trưởng; hoạt động thương mại có bước phát triển; chỉ số giá tiêu dùng được kiềm chế ở mức thấp; công tác an sinh xã hội được bảo đảm; trật tự, an toàn xã hội được giữ vững. Tình hình cụ thể ở các ngành, lĩnh vực như sau: