Số liệu thống kê

Tháng 9

Một số vấn đề xã hội

06/10/2016 08:07:27 SA
PhuthoPortal - a) Đời sống dân cư 

Chỉ số giá

06/10/2016 08:07:09 SA
PhuthoPortal - Chỉ số giá tiêu dùng (CPI) tháng 9/2016 tăng 0,48% so tháng trước. Qua 9 tháng đã có 7/9 kỳ chỉ số giá tăng với mức từ 0,02% đến 0,56%, trong đó CPI tăng liên tục từ tháng 3 đến tháng.

Thương mại, dịch vụ, giá cả

06/10/2016 08:06:57 SA
PhuthoPortal - a) Bán lẻ hàng hoá và doanh thu dịch vụ tiêu dùng

Tình hình hoạt động của doanh nghiệp

06/10/2016 08:06:32 SA
PhuthoPortal - Tính đến ngày 15/9/2016, toàn tỉnh đã cấp đăng ký thành lập mới cho 422 doanh nghiệp với số vốn đăng ký là 1.763 tỷ đồng, tăng 21,3% về số doanh nghiệp và tăng 6,6% về số vốn đăng ký; bình quân vốn đăng ký một doanh nghiệp đạt 4,18 tỷ đồng. 

Đầu tư và Xây dựng

06/10/2016 08:06:16 SA
PhuthoPortal - a) Vốn đầu tư phát triển   Ước tính vốn đầu tư phát triển 9 tháng năm 2016 trên địa bàn tỉnh đạt 14.857,6 tỷ đồng, tăng 16,2% so với cùng kỳ năm 2015

Tín dụng, ngân hàng

06/10/2016 08:06:02 SA
PhuthoPortal - Hoạt động tiền tệ, tín dụng, ngân hàng trên địa bàn tỉnh tiếp tục duy trì ổn định, bám sát chỉ đạo của Nhà nước, đáp ứng tốt các nhu cầu của khách hàng, tăng trưởng huy động vốn đảm bảo tốt khả năng thanh khoản, lãi suất huy động và cho vay tiếp tục giảm tạo điều kiện tốt nhất hỗ trợ các doanh nghiệp sản xuất kinh doanh,...