Số liệu thống kê

Tháng 7

Sản xuất nông, lâm nghiệp và thuỷ sản

06/10/2016 07:09:23 SA
PhuthoPortal - Đầu năm, sản xuất lúa vụ Chiêm xuân gặp khó khăn do thời tiết rét đậm, rét hại; tuy nhiên, lúa Chiêm xuân phát triển và sinh trưởng khá tốt; chính thức năng suất lúa chiêm xuân năm nay đạt 59,69 tạ/ha (mức cao nhất trong nhiều năm qua). 

Sản xuất công nghiệp

06/10/2016 05:14:05 SA
PhuthoPortal - Chỉ số sản xuất công nghiệp trên địa bàn tỉnh tháng 7/2016 ước tăng 3,00% so với tháng trước và tăng 4,13% so với tháng 7 năm 2015. Cụ thể từng nhóm ngành như sau: Nhóm ngành công nghiệp khai khoáng tăng 5,97% so với tháng trước và bằng 44,45% so với tháng cùng kỳ năm trước. Nhóm ngành công nghiệp chế biến, chế tạo tăng 2,97% so với tháng trước và tăng 7,79% so với tháng cùng kỳ năm trước. 

Vốn đầu tư thực hiện từ ngân sách Nhà nước do địa phương quản lý

06/10/2016 05:13:50 SA
PhuthoPortal - Vốn đầu tư phát triển thuộc nguồn vốn ngân sách nhà nước do địa phương quản lý tháng 7/2016 trên địa bàn tỉnh ước thực hiện 235,2 tỷ đồng, giảm 1,4% so với tháng trước. 

Thương mại, dịch vụ, giá cả

06/10/2016 05:13:37 SA
PhuthoPortal - a) Bán lẻ hàng hoá và doanh thu dịch vụ tiêu dùng Tổng mức bán lẻ hàng hoá và doanh thu dịch vụ tiêu dùng tháng 7/2016 xã hội trên địa bàn tỉnh ước đạt 1.938,3 tỷ đồng, tăng 0,4% so với tháng trước; 

Chỉ số giá tiêu dùng (CPI)

06/10/2016 05:13:23 SA
PhuthoPortal - Chỉ số giá tiêu dùng tháng 7/2016 tăng 0,16% so tháng trước; so với tháng 12 năm trước (sau 7 tháng) tăng 1,21%;... Các yếu tố tác động làm tăng chỉ số giá tháng này so với tháng trước bao gồm: 

Vận tải hàng hoá và hành khách

06/10/2016 05:13:10 SA
PhuthoPortal - Tổng doanh thu vận tải, bốc xếp, dịch vụ vận tải tháng 7/2016 ước đạt 293 tỷ đồng, tăng 0,5% so với tháng trước.