Số liệu thống kê

Tháng 6

Tăng trưởng kinh tế

06/10/2016 04:50:57 SA
PhuthoPortal - Tổng sản phẩm trong tỉnh (GRDP) 6 tháng đầu năm 2016 (theo giá so sánh năm 2010) ước tăng 7,21% so với cùng kỳ năm trước.

Sản xuất nông, lâm nghiệp và thuỷ sản và xây dựng nông thôn mới

06/10/2016 04:50:39 SA
PhuthoPortal - a) Nông nghiệp Tổng diện tích gieo trồng cây hàng năm vụ đông xuân năm 2016 đạt 77,9 ngàn ha, đạt 64,7% kế hoạch cả năm, giảm 0,6% so với cùng vụ năm trước. 

Sản xuất công nghiệp

06/10/2016 04:49:49 SA
PhuthoPortal - Tính chung 6 tháng đầu năm nay, Chỉ số sản xuất toàn ngành công nghiệp ước tăng 12,95% so với cùng kỳ năm trước (tương đương mức tăng của cùng kỳ năm trước).

Tình hình hoạt động của doanh nghiệp

06/10/2016 04:49:30 SA
PhuthoPortal - Hoạt động sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh trong 6 tháng đầu năm 2016 nhìn chung ổn định, trong đó có một số doanh nghiệp sản xuất công nghiệp đầu tư mở rộng sản xuất đã đóng góp tích cực cho tăng trưởng kinh tế.

Thương mại, dịch vụ

06/10/2016 04:49:13 SA
PhuthoPortal - a) Bán lẻ hàng hoá, doanh thu dịch vụ tiêu dùng xã hội Tình hình kinh doanh thương mại, dịch vụ 6 tháng đầu năm 2016 trên địa bàn tỉnh phát triển ổn định; công tác kiểm tra, kiểm soát thị trường được thực hiện nghiêm túc; các hoạt động xúc tiến thương mại được tổ chức rộng khắp góp phần thúc đẩy sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp và đáp ứng tốt nhu cầu tiêu dùng của người dân;... 

Chỉ số giá tiêu dùng

06/10/2016 04:48:51 SA
PhuthoPortal - Những tháng đầu năm 2016 giá cả các mặt hàng có diễn biến phức tạp, đặc biệt là nhóm xăng, dầu;… nhưng nhìn chung chỉ số giá tiêu dùng (CPI) các tháng đã qua vẫn tiếp tục được kiềm chế ở mức thấp (dưới 1%) Tháng 6/2016, chỉ số giá tiêu dùng (CPI) tăng 0,19% so tháng trước; so với tháng 12 năm trước tăng 1,05% (sau 6 tháng).