Số liệu thống kê

Tháng 5

Sản xuất nông, lâm nghiệp và thuỷ sản

30/06/2016 00:49:08 SA
PhuthoPortal - Đến nay, toàn tỉnh đã kết thúc gieo trồng các cây hàng năm vụ chiêm xuân năm 2016. 

Sản xuất công nghiệp

30/06/2016 00:48:44 SA
PhuthoPortal - Sản xuất công nghiệp trên địa bàn tỉnh tháng 5 năm 2016 duy trì sự tăng trưởng so với tháng trước và tăng khá cao so tháng cùng kỳ nhưng không đồng đều giữa các ngành. Chỉ số sản xuất công nghiệp tháng 5/2016 dự ước tăng  2,01% so với tháng trước và tăng 12,99% so với tháng cùng kỳ năm trước.

Các vấn đề xã hội

30/06/2016 00:48:23 SA
PhuthoPortal -  a) Thiếu đói trong nông dân

Vốn đầu tư thực hiện

30/06/2016 00:47:58 SA
PhuthoPortal - Tổng vốn đầu tư phát triển thuộc nguồn vốn ngân sách nhà nước do địa phương quản lý trên địa bàn tỉnh tháng 5 năm 2016 ước đạt 213,4 tỷ đồng, tăng 9,9% so với tháng trước và tăng 4,4% so với  tháng cùng kỳ năm trước. 

Bán lẻ hàng hoá và doanh thu dịch vụ tiêu dùng

30/06/2016 00:47:29 SA
PhuthoPortal - Trong tháng, hoạt động kinh doanh, dịch vụ trên địa bàn tỉnh nhìn chung ổn định. 

Xuất, nhập khẩu hàng hoá

30/06/2016 00:47:01 SA
Phuthoportal - Kim ngạch xuất khẩu hàng hoá tháng 5/2016 ước đạt 88,4 triệu USD, tăng 2,5% so tháng trước.