Số liệu thống kê

Tháng 4

Sản xuất nông, lâm nghiệp và thuỷ sản

28/06/2016 00:57:14 SA
PhuthoPortal- Trong tháng, thời tiết nắng ấm, có mưa rào đã tạo điều kiện thuận lợi cho cây lúa và các loại cây trồng vụ xuân sinh trưởng, phát triển tốt.

Sản xuất công nghiệp

28/06/2016 00:57:00 SA
PhuthoPortal - Tháng 4/2016, sản xuất công nghiệp trên địa bàn tỉnh tiếp tục tăng trưởng và tăng trưởng cao so với tháng cùng kỳ năm trước; tuy nhiên, chỉ tập trung ở  một số ngành có thêm năng lực sản xuất mới, ngành có mức tiêu thụ sản phẩm khá; một số ngành khác vẫn còn gặp khó khăn, sản xuất  giảm.

Các vấn đề xã hội

28/06/2016 00:56:48 SA
PhuthoPortal -  a) Thiếu đói trong nông dân

Vốn đầu tư thực hiện

28/06/2016 00:56:02 SA
PhuthoPortal - Tổng vốn đầu tư thực hiện thuộc nguồn vốn ngân sách nhà nước do địa phương quản lý trên địa bàn tháng 4/2016 ước đạt 194,2 tỷ đồng, so với tháng trước tăng 6,2% và tăng 9% so với tháng cùng kỳ năm trước. 

Bán lẻ hàng hoá và doanh thu dịch vụ tiêu dùng

28/06/2016 00:55:51 SA
PhuthoPortal - Tổng mức bán lẻ hàng hoá và doanh thu dịch vụ tiêu dùng xã hội tháng 4/2016 ước đạt 1.851,8 tỷ đồng, tăng 1,7% so với tháng trước.

Xuất, nhập khẩu hàng hoá

28/06/2016 00:55:32 SA
Phuthoportal - Kim ngạch xuất khẩu hàng hoá tháng 4 năm 2016 ước đạt 80,8 triệu USD tăng 2,5% so với tháng trước.