Số liệu thống kê

Tháng 1

Sản xuất nông, lâm nghiệp và thuỷ sản

11/03/2016 03:16:36 SA
PhuthoPortal - Tiến độ thu hoạch các loại cây trồng vụ Đông năm nay nhìn chung nhanh hơn cùng vụ năm trước. 

Sản xuất công nghiệp

11/03/2016 03:16:22 SA
PhuthoPortal - Chỉ số sản xuất công nghiệp trên địa bàn tháng 01 năm 2016 giảm 13,62% so với tháng trước nhưng tăng 19,85% so với cùng kỳ. 

Vốn đầu tư thực hiện

11/03/2016 03:16:12 SA
PhuthoPortal - Tổng giá trị vốn đầu tư thực hiện thuộc nguồn vốn Nhà nước do địa phương quản lý trên địa bàn tháng 01/2016 ước thực hiện 251,3 tỷ đồng, giảm 11,2% so với tháng trước và tăng 57,0% so với tháng cùng kỳ. 

Bán lẻ hàng hoá và doanh thu dịch vụ tiêu dùng

11/03/2016 03:15:56 SA
PhuthoPortal - Là tháng giáp Tết, hoạt động của các cơ sở kinh doanh thương mại - dịch vụ, khách sạn - nhà hàng trên địa bàn tỉnh diễn ra sôi động, sức mua các mặt hàng thiết yếu tăng vào những ngày giáp Tết. 

Xuất, nhập khẩu hàng hoá

11/03/2016 03:15:43 SA
PhuthoPortal -  Kim ngạch xuất khẩu hàng hoá tháng 01/2016 ước đạt 92,6 triệu USD, tăng 0,4% so với tháng trước và tăng 31,2% so với tháng cùng kỳ.

Chỉ số giá tiêu dùng

11/03/2016 03:15:31 SA
PhuthoPortal -  Chỉ số giá tiêu dùng (CPI) tháng 01 năm 2016 tăng nhẹ 0,03% so với tháng trước, thấp hơn mức tăng 0,31% của tháng 12 năm 2015.