Số liệu thống kê

Năm 2016

Phê duyệt số lượng, tỉ lệ hộ nghèo, hộ cận nghèo năm 2016

20/02/2017 01:59:16 SA
PhuthoPortal - Ngày 24/1/2017, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 211/QĐ-UBND về việc phê duyệt số lượng, tỷ lệ hộ nghèo, hộ cận nghèo năm 2016.

Một số vấn đề xã hội

06/10/2016 08:07:27 SA
PhuthoPortal - a) Đời sống dân cư 

Chỉ số giá

06/10/2016 08:07:09 SA
PhuthoPortal - Chỉ số giá tiêu dùng (CPI) tháng 9/2016 tăng 0,48% so tháng trước. Qua 9 tháng đã có 7/9 kỳ chỉ số giá tăng với mức từ 0,02% đến 0,56%, trong đó CPI tăng liên tục từ tháng 3 đến tháng.

Thương mại, dịch vụ, giá cả

06/10/2016 08:06:57 SA
PhuthoPortal - a) Bán lẻ hàng hoá và doanh thu dịch vụ tiêu dùng

Tình hình hoạt động của doanh nghiệp

06/10/2016 08:06:32 SA
PhuthoPortal - Tính đến ngày 15/9/2016, toàn tỉnh đã cấp đăng ký thành lập mới cho 422 doanh nghiệp với số vốn đăng ký là 1.763 tỷ đồng, tăng 21,3% về số doanh nghiệp và tăng 6,6% về số vốn đăng ký; bình quân vốn đăng ký một doanh nghiệp đạt 4,18 tỷ đồng. 

Đầu tư và Xây dựng

06/10/2016 08:06:16 SA
PhuthoPortal - a) Vốn đầu tư phát triển   Ước tính vốn đầu tư phát triển 9 tháng năm 2016 trên địa bàn tỉnh đạt 14.857,6 tỷ đồng, tăng 16,2% so với cùng kỳ năm 2015