Số liệu thống kê

Tháng 10

Giá tiêu dùng

04/03/2016 09:03:57 SA
PhuthoPortal -  Chỉ số giá tiêu dùng (CPI) tháng 10/2015  tiếp tục  giảm  0,01%3so với tháng trước; so với tháng 12 năm trước (sau 10 tháng) tăng 0,13%; so với tháng 10 năm trước (sau 1 năm) giảm 0,48%; bình quân 10 tháng so với cùng kỳ năm trước tăng 0,03%. 

Xuất, nhập khẩu hàng hoá

04/03/2016 09:01:54 SA
PhuthoPortal -  Kim ngạch xuất khẩu hàng hoá tháng 10/2015 ước đạt  95,3  triệu USD, tăng 0,9% so với  tháng trước. 

Bán lẻ hàng hoá và dịch vụ tiêu dùng

04/03/2016 08:59:38 SA
PhuthoPortal -  Tổng mức bán lẻ hàng hoá và doanh thu dịch vụ tiêu dùng xã hội trên địa bàn tỉnh  tháng 10/2015  ước đạt  1.784,1  tỷ đồng, tăng  0,4%  so tháng trước.

Sản xuất công nghiệp

04/03/2016 08:36:31 SA
PhuthoPortal -  Chỉ số sản xuất công nghiệp tháng 10 năm 2015 trên địa bàn tỉnh giảm 4,27% so với tháng trước và tăng 9,67% so với tháng cùng kỳ năm 2014.

Sản xuất nông, lâm nghiệp và thủy sản

04/03/2016 08:34:53 SA
PhuthoPortal -  Thu hoạch vụ Mùa 2015: Tính đến hết tháng 10/2015 toàn tỉnh đã cơ bản hoàn thành thu hoạch lúa vụ mùa, diện tích lúa thu hoạch ước đạt 32,2 ngàn ha bằng 100% tổng diện tích gieo cấy, tăng 1,1% so với cùng vụ năm trước. Diện tích thu hoạch một số cây trồng vụ mùa khác: ngô đạt 3,9 nghìn ha, tăng 14,4%; khoai lang đạt 365,4 ha; lạc đạt 791,9 ha; đậu tương đạt 86,8 ha; đỗ đậu các loại đạt 371,4 ha; rau xanh các loại đạt 3.486,8 ha;… Theo kết quả đánh giá sơ bộ, năng suất các loại cây trồng vụ mùa năm 2015 cơ bản giữ ổn định so với vụ mùa năm trước.