Số liệu thống kê

Tháng 8

Sản xuất nông, lâm nghiệp và thuỷ sản

04/11/2015 07:15:31 SA
PhuthoPortal -  Sản xuất nông nghiệp vụ mùa năm nay đặc biệt là cây lúa chịu ảnh hưởng lớn từ  diễn biến phức tạp của  thời tiết, nắng nóng kéo dài, mưa giông bất thường. Một số huyện trên địa bàn tỉnh (Hạ Hoà, Cẩm Khê, Tam Nông, Thanh Ba, Yên Lập,...) đã xuất hiện sâu bệnh gây hại cho cây lúa với tổng diện tích bị nhiễm bệnh trên 22 ngàn ha (trong đó có khoảng gần 7 ngàn ha bị nhiễm nặng). 

Sản xuất công nghiệp

04/11/2015 07:15:09 SA
PhuthoPortal -  Chỉ số sản xuất công nghiệp tháng 8/2015 giảm 2,06% so với tháng trước và tăng 14,18% so với tháng cùng kỳ. Kết quả cụ thể ở từng nhóm ngành như sau: Ngành công nghiệp khai khoáng giảm 11,42% so với tháng trước và giảm 23,19% so với tháng cùng kỳ năm 2014.  

Vốn đầu tư thực hiện từ ngân sách Nhà nước do địa phương quản lý

04/11/2015 07:14:27 SA
PhuthoPortal -  Vốn đầu tư thực hiện từ ngân sách Nhà nước do địa phương quản lý tháng 8/2015 ước đạt 223,6 tỷ đồng, tăng 2,3% so với tháng trước. Trong đó, vốn ngân sách Nhà nước cấp tỉnh ước đạt 181,9  tỷ đồng, tăng 3,5%; vốn ngân sách Nhà nước cấp huyện ước đạt 28 tỷ đồng, giảm 5,2%; vốn ngân sách Nhà nước cấp xã ước đạt 13,7 tỷ đồng, tăng 2,8% so tháng trước. 

Bán lẻ hàng hoá và dịch vụ tiêu dùng

04/11/2015 07:14:03 SA
PhuthoPortal -  Tổng mức bán lẻ hàng hoá và doanh thu dịch vụ tiêu dùng xã hội tháng 8/2015 ước đạt 1.752  tỷ đồng, tăng 1,4% so với tháng trước. 

Xuất, nhập khẩu hàng hoá

04/11/2015 07:13:43 SA
PhuthoPortal -  - Kim ngạch xuất khẩu hàng hoá tháng 8/2015 ước đạt 79,8  triệu USD, tăng 0,7% so tháng trước. Trong đó, Khu vực có vốn đầu tư nước ngoài đạt 75,7 triệu USD, chiếm 94,8% tổng giá trị xuất khẩu và tăng 4,4%; kinh tế tư nhân đạt 4,1 triệu USD, chiếm 5,2% và giảm 39,3%.

Chỉ số giá tiêu dùng

04/11/2015 07:13:27 SA
PhuthoPortal -  Chỉ số giá tiêu dùng (CPI) tháng 8/2015  tiếp tục giảm  0,01% so tháng trước và đây là tháng thứ hai liên tiếp giảm; so với tháng 8 năm trước  (sau 1 năm)  tăng 0,13%; so với tháng 12 năm trước  (sau 8 tháng)  tăng 0,42%; bình quân 8 tháng so với cùng kỳ năm trước tăng 0,15%.