Số liệu thống kê

Tháng 4

Sản xuất nông, lâm nghiệp và thuỷ sản

14/05/2015 08:15:01 SA
PhuthoPortal -  a. Sản xuất nông nghiệp: Từ giữa tháng 3, thời tiết âm u, ít nắng, mưa nhỏ cùng với độ ẩm không khí cao đã tạo điều kiện thuận lợi cho bệnh đạo ôn và một số dịch bệnh khác phát sinh gây hại. 

Sản xuất công nghiệp

14/05/2015 08:14:30 SA
PhuthoPortal -  Trong tháng, sản xuất công nghiệp trên địa bàn tỉnh tiếp tục  có những chuyển biến tích cực do có thêm năng lực sản xuất mới và một số ngành mức tiêu thụ sản phẩm tăng khá cao. Chỉ số sản xuất công nghiệp trên địa bàn tháng 4/2015 tăng 3,7% so với tháng trước và tăng 14,2% so với tháng cùng kỳ. Chỉ số tăng tập trung ở nhóm ngành Công nghiệp chế biến, chế tạo và ngành Cung cấp nước, Hoạt động quản lý và xử lý rác thải, nước thải. Cụ thể ở các ngành như sau: 

Vốn đầu tư

14/05/2015 08:14:02 SA
PhuthoPortal - Từ cuối tháng 3, thời tiết khô ráo thuận lợi cho thi công xây dựng các dự án, công trình, hạng mục trên địa bàn tỉnh. Tổng vốn đầu tư thực hiện thuộc nguồn vốn ngân sách nhà nước do địa phương quản lý trên địa bàn tháng 4/2015 ước đạt 180,2  tỷ đồng, so với tháng trước tăng  4,6% và so với cùng kỳ năm trước tăng 32,2%. Trong đó: 

Bán lẻ hàng hoá và doanh thu dịch vụ tiêu dùng

14/05/2015 08:13:38 SA
  PhuthoPortal - Những ngày cuối  tháng  4/2015  diễn ra giỗ  Tổ Hùng Vương-  Lễ Hội Đền Hùng, Ủy ban nhân dân tỉnh Phú Thọ đã yêu các ngành chức năng liên quan tăng cường công tác quản lý, bình ổn thị trường, ngăn chặn tình trạng ép giá, tăng giá bất hợp lý, kiểm soát chặt chẽ các hoạt động kinh doanh dịch vụ trong dịp giỗ Tổ Hùng Vương; qua đó tạo hình ảnh đẹp về tỉnh Phú Thọ và tạo điều kiện thuận lợi cho đồng bào và du khách về trảy Hội. 

Xuất, nhập khẩu hàng hoá:

14/05/2015 08:13:11 SA
PhuthoPortal -  Kim ngạch xuất khẩu hàng hoá tháng 4/2015 ước đạt 75,5 triệu USD,tăng 1% so với tháng trước. Trong đó: kinh tế tư nhân đạt 4,6 triệu USD, giảm 2,7%; khu vực kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài đạt 70,9 triệu USD, tăng 1,3% so với tháng trước.  

Chỉ số giá

14/05/2015 08:12:45 SA
PhuthoPortal - Chỉ số giá tiêu dùng (CPI) tháng 4/2015  tăng 0,14% so tháng trước; so với tháng 12 năm trước (sau 4 tháng) tăng 0,23%; So với tháng 4 năm trước (sau 1 năm) tăng 0,25%; Bình quân 4 tháng chỉ số giá tiêu dùng tăng 0,01%.