Số liệu thống kê

Tháng 3

Sản xuất nông, lâm nghiệp và thuỷ sản

14/05/2015 03:21:47 SA
PhuthoPortal - 1. Trồng trọt: a) Kết quả sản xuất vụ đông 2014-2015:  Tổng diện tích gieo trồng cây hàng năm vụ đông đạt 15,8 ngàn ha, giảm 0,3% so với cùng vụ năm trước, trong đó: diện tích gieo trồng ngô đạt 9,1 ngàn ha, tăng 2,2%; khoai lang đạt 1,3 ngàn ha, giảm 16,7%; rau xanh các loại đạt 4,9 ngàn ha, tăng 2,2%;… Nguyên nhân diện tích gieo trồng giảm là do sản xuất cây vụ đông  đem  lại thu nhập không cao nên  người nông dân ở một  số địa phương đã bỏ hoang ruộng đất, không tập trung đầu tư cho sản xuất mà chuyển sang làm các ngành nghề có thu nhập cao hơn. 

Sản xuất công nghiệp

14/05/2015 03:09:31 SA
PhuthoPortal - Quý I năm 2015, sản xuất công nghiệp trên địa bàn tỉnh tiếp tục phục hồi nhưng cơ bản vẫn gặp  nhiều  khó khăn,  chỉ số sản xuất tăng so với cùng kỳ nhưng ở mức thấp, do một số ngành chiếm tỷ trọng lớn có lượng tồn kho còn ở mức cao nên sản xuất phải cầm chừng; mặt khác trong những tháng đầu năm có Tết nguyên đán thời gian nghỉ lễ kéo dài hơn năm trước đã phần nào cũng ảnh hưởng đến tốc độ tăng trưởng chung toàn ngành công nghiệp.

Tình hình hoạt động của doanh nghiệp

14/05/2015 03:04:24 SA
PhuthoPortal - Hoạt động sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh trong những tháng đầu năm 2015 tiếp tục  gặp  rất nhiều  khó khăn  (số doanh  nghiệp thành lập mới giảm trong khi đó số doanh nghiệp giải thể tăng) do thiếu vốn sản xuất, nội lực yếu, quy mô sản xuất nhỏ, thiếu năng lực cạnh tranh, cùng với đó việc tìm thị trường đầu ra cũng đang là vấn đề nan giải dẫn đến nhiều doanh nghiệp phải thu hẹp sản xuất thậm chí một số phải ngừng hoạt động. 

Vốn đầu tư thực hiện

14/05/2015 03:02:45 SA
PhuthoPortal - Vốn đầu tư thực hiện trên địa bàn quý I/2015 ước đạt 2.916 tỷ đồng, bằng 69,1% quý IV/2014 và tăng 10,8% so với quý cùng kỳ năm trước. Trong đó: Vốn đầu tư từ ngân sách nhà nước trên địa bàn ước thực hiện 1.114,2 tỷ đồng, bằng 53,3% quý IV/2014 và tăng 15% so với quý cùng kỳ năm trước.

Hoạt động xây lắp

14/05/2015 03:00:47 SA
PhuthoPortal - Hoạt động sản xuất kinh doanh xây lắp quý I năm 2015 trên địa bàn tỉnh giảm so với quý trước nhưng tăng so với cùng kỳ năm trước. Tổng giá trị sản xuất xây lắp theo giá so sánh 2010 ước đạt 1.367,6 tỷ đồng, giảm 36,2% so với quý IV năm  2014, tăng 11,7% so với quý cùng kỳ, trong đó: 

Bán lẻ hàng hoá và doanh thu dịch vụ tiêu dùng

14/05/2015 02:58:41 SA
PhuthoPortal - Tình hình kinh doanh thương mại, dịch vụ quý I trên địa bàn tỉnh tương đối ổn định, duy trì mức tăng cao. Là quý có Tết Nguyên đán, thị trường hàng hoá phong phú nhiều chủng loại, mẫu mã đẹp, chất lượng tốt đáp ứng đủ nhu cầu của  người  tiêu dùng.  Bên cạnh đó  công tác quản lý thị trường đã  được ngành chức đẩy mạnh, kiên quyết xử lý nghiêm các vụ vi phạm, kết quả trên địa bàn tỉnh không xảy ra tình trạng dư thừa hàng hoá, “sốt giá” và hàng giả, hàng kém chất lượng.