Số liệu thống kê

Năm 2015

Sản xuất nông nghiệp Gieo trồng vụ Đông:

11/03/2016 02:49:29 SA
PhuthoPortal - Tổng diện tích ngô toàn tỉnh gieo trồng đạt 8.676,6 ha, giảm 4,9% so với cùng vụ năm trước (-447,8 ha). 

Sản xuất công nghiệp

11/03/2016 02:49:16 SA
PhuthoPortal - Sau 4 tháng giảm liên tiếp, chỉ số sản xuất công nghiệp trên địa bàn tỉnh Phú Thọ tháng 12/2015 tăng nhẹ trở lại ở mức 1,04% so với tháng trước và tăng 14,15% so với tháng cùng kỳ.

Vốn đầu tư thực hiện

11/03/2016 02:48:57 SA
PhuthoPortal - Vốn đầu tư thực hiện từ ngân sách Nhà nước do địa phương quản lý Tổng giá trị vốn đầu tư thực hiện thuộc nguồn vốn nhà nước do địa phương quản lý trong tháng ước đạt 248,1 tỷ đồng, so với tháng trước tăng 3,6%. 

Bán lẻ hàng hoá và doanh thu dịch vụ tiêu dùng

11/03/2016 02:48:42 SA
PhuthoPortal - Tổng mức bán lẻ hàng hoá và doanh thu dịch vụ tiêu dùng xã hội ước đạt 1.664,7 tỷ đồng, tăng 2% so với tháng trước. 

Xuất, nhập khẩu hàng hoá

11/03/2016 02:48:30 SA
PhuthoPortal - Kim ngạch xuất khẩu hàng hoá tháng 12/2015 ước đạt 94,3 triệu USD, tăng 4,3% so với tháng trước. 

Chỉ số giá tiêu dùng

11/03/2016 02:48:17 SA
PhuthoPortal - Chỉ số giá tiêu dùng (CPI) kỳ tháng 12/2015 tăng 0,31% so với tháng trước; so với tháng 12 năm trước (sau 12 tháng) tăng 0,49%.