Số liệu thống kê

Tháng 11

Sản xuất nông, lâm nghiệp và thủy sản

12/12/2014 07:18:43 SA
PhuthoPortal - a) Sản xuất nông nhiệp: Gieo trồng vụ Đông: Tổng diện tích ngô gieo trồng đạt 8,8 nghìn ha, so với cùng kỳ năm trước giảm 1,2% (-104,2 ha). Diện tích gieo trồng cây khoai lang ước tính đạt 1,2 nghìn ha, giảm 20,8% (-323,9 ha); diện tích gieo trồng cây rau xanh các loại ước đạt 4,3 nghìn ha, giảm 10,8% (-528,7 ha); diện tích đỗ tương gieo trồng 97,4 ha; diện tích lạc vụ đông gieo trồng 81,7 ha; diện tích đỗ đậu các loại gieo trồng 153,5 ha;… Nhìn chung, tiến độ gieo trồng các loại cây hàng năm vụ Đông năm nay chậm hơn so với cùng vụ năm trước, nguyên nhân chủ yếu do vụ Mùa năm 2014 kết thúc muộn hơn so với cùng kỳ năm trước.

Sản xuất công nghiệp

12/12/2014 07:18:24 SA
PhuthoPortal -Chỉ số sản xuất công nghiệp trên địa bàn tỉnh Phú Thọ tháng 11/2014 giảm 1,2% so với tháng trước nhưng tăng 6,7% so với tháng cùng kỳ. Nhóm ngành công nghiệp khai khoáng giảm 13,5% so với tháng trước và giảm 24,8 % so với tháng cùng kỳ năm trước. Nhóm ngành công nghiệp chế biến giảm 0,3% so với tháng trước nhưng tăng 9,0% so với cùng kỳ.

Vốn đầu tư thực hiện

12/12/2014 07:18:07 SA
PhuthoPortal - Thực hiện chỉ đạo của UBND tỉnh về việc đẩy nhanh tiến độ xây dựng cơbản và giải ngân vốn đầu tư từ ngân sách nhà nước, vốn trái phiếu Chính phủ năm2014, giá trị thực hiện đầu tư từ nguồn vốn ngân sách Nhà nước trên địa bàn tỉnhđạt được kết quả khả quan so với kế hoạch đề ra.Tổng giá trị vốn đầu tư thực hiện thuộc nguồn vốn nhà nước do địaphương quản lý trong tháng ước đạt 198,9 tỷ đồng, so với tháng trước tăng2,8%.