Số liệu thống kê

Tháng 10

Sản xuất nông, lâm nghiệp và thủy sản

12/12/2014 07:45:46 SA
PhuthoPortal -  a) Sản xuất nông nghiệpThu hoạch vụ Mùa: Đến nay, diện tích lúa đã thu hoạch đạt 31,8 nghìn ha,đạt 97,6% tổng diện tích gieo cấy lúa1, dự kiến đến cuối tháng 10/2014, toàntỉnh cơ bản hoàn thành thu hoạch diện tích lúa vụ mùa. Diện tích thu hoạch mộtsố cây trồng vụ mùa khác: ngô đạt 3,4 nghìn ha; khoai lang đạt 382 ha; lạc đạt 843 ha; đậu tương đạt 125 ha; đỗ đậu các loại đạt 381 ha; rau xanh các loại đạt3,3 nghìn ha;… Theo kết quả đánh giá sơ bộ, năng suất các loại cây trồng vụmùa năm 2014 giữ ổn định, trong đó năng suất lúa vụ mùa ước tính không tăngso với cùng vụ năm trước.

Sản xuất công nghiệp

12/12/2014 07:45:23 SA
PhuthoPortal -  Chỉ số sản xuất công nghiệp trên địa bàn tỉnh Phú Thọ tháng 10 năm 2014 tăng 4% so với tháng trước và tăng 6,2% so với tháng cùng kỳ. Cụ thể từng nhóm ngành như sau: Ngành công nghiệp khai khoáng giảm 10,3% so với tháng trước và giảm 14,3% tháng 10 năm 2013. Trong đó, khai thác quặng kim loại chỉ bằng 8,5% so với tháng cùng kỳ.

Vốn đầu tư phát triển

12/12/2014 07:45:00 SA
PhuthoPortal -  Thực hiện chỉ đạo của UBND tỉnh về việc đẩy nhanh tiến độ XDCB, các chủ đầu tư đã phối hợp với nhà thầu huy động, tập trung các nguồn vốn để đẩy nhanh tiến độ thi công các công trình, dự án theo đúng kế hoạch đề ra. Tổng vốn đầu tư từ ngân sách nhà nước do địa phương quản lý tháng 10/2014 trên địa bàn toàn tỉnh ước đạt 194,6 tỷ đồng, so với tháng trước tăng 2,5%. Trong đó: vốn ngân sách nhà nước cấp tỉnh ước đạt 143,8 tỷ đồng; vốn ngân sách nhà nước cấp huyện thực hiện 33,5 tỷ đồng; vốn ngân sách nhà nước cấp xã thực hiện 17,4 tỷ đồng.

Bán lẻ hàng hoá và dịch vụ tiêu dùng

12/12/2014 07:44:37 SA
PhuthoPortal -  Hoạt động của các cơ sở kinh doanh thương mại - dịch vụ, khách sạn - nhà hàng tháng 10/2014 trên địa bàn tỉnh giữ mức ổn định, sức mua hàng hoá được duy trì. Một số mặt hàng thiết yếu phục vụ đời sống và nhu cầu xây dựng có xu hướng tăng. Tổng mức bán lẻ hàng hoá và doanh thu dịch vụ tiêu dùng xã hội ước đạt 1.585,3 tỷ đồng, tăng 0,8% so tháng trước

Xuất, nhập khẩu hàng hoá

12/12/2014 07:44:00 SA
PhuthoPortal -  Kim ngạch xuất khẩu hàng hoá tháng 10/2014 ước đạt 65,2 triệu USD, tương đương tháng trước. Trong đó, Khu vực có vốn đầu tư nước ngoài đạt 58,7 triệu USD, chiếm 90% tổng giá trị xuất khẩu và tăng 0,3%. Thị trường xuất khẩu hàng hóa chủ yếu trong tháng gồm Mỹ, Hàn Quốc, Trung Quốc và Nhật Bản.