Số liệu thống kê

9 tháng

Sản xuất nông, lâm nghiệp, thuỷ sản và xây dựng nông thôn mới

12/12/2014 08:20:43 SA
PhuthoPortal - a) Sản xuất nông nghiệp Tổng diện tích gieo trồng cây hàng năm ước đạt 121,4 nghìn ha, đạt 100,2% kế hoạch năm và giảm 0,7% so với cùng kỳ. Trong đó, vụ đông xuân ước đạt 78,3 nghìn ha, giảm 0,8% so với cùng vụ năm trước; vụ mùa ước đạt 43,1 nghìn ha, giảm 0,6%. Diện tích cây lương thực có hạt ước đạt 88,3 nghìn ha, đạt 100,8% kế hoạch năm và giảm 0,1% so cùng kỳ năm trước, cụ thể: diện tích lúa vụ chiêm xuân đạt 37 nghìn ha, tăng 0,9% so với cùng vụ năm trước; diện tích lúa vụ mùa ước đạt 32,6 nghìn ha, giảm 1,6%; diện tích ngô cả năm 2014 ước đạt 18,6 nghìn ha, vượt 1,9% kế hoạch năm và tăng 0,5%, trong đó diện tích ngô vụ đông xuân đạt 14,6 nghìn ha, giảm 2,1% so cùng kỳ năm trước.

Sản xuất công nghiệp và hoạt động của doanh nghiệp

12/12/2014 08:20:19 SA
PhuthoPortal - a) Sản xuất công nghiệp:  Mặc dù phải chịu tác động của một số yếu tố khách quan như: giá cướcvận tải tăng; sản lượng một số sản phẩm bị cắt giảm lớn so với năng lực sản xuấthiện có; nhiều doanh nghiệp gặp khó khăn trong khâu tiêu thụ, lượng tồn kho 1số sản phẩm chính còn ở mức cao;... nhưng kết quả sản xuất công nghiệp 9tháng năm 2014 vẫn đạt mức tăng trưởng khá (tuy không bằng cùng kỳ nhưngtăng dần qua các tháng cuối năm), chỉ số sản xuất công nghiệp toàn tỉnh 9 tháng2014 tăng 4,24% so với cùng kỳ. Kết quả cụ thể ở từng nhóm ngành như sau:

Vốn đầu tư thực hiện và Xây dựng

12/12/2014 08:19:51 SA
PhuthoPortal - a) Vốn đầu tư thực hiện: Ước tính vốn đầu tư thực hiện 9 tháng năm 2014 đạt 9.730 tỷ đồng, tăng4% so với cùng kỳ năm 2013. Trong đó, Nguồn vốn nhà nước trên địa bàn ước thực hiện 3.788,8 tỷ đồng, giảm 5,7%, bao gồm: nguồn vốn trung ương quản lý đạt 732,1 tỷ đồng, giảm 10,2%; nguồn vốn địa phương quản lý đạt 3.056,7 tỷ đồng, giảm 4,5%. Khu vực ngoài nhà nước ước thực hiện 5.300,6 tỷ đồng tăng 12,5%; khu vực có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài ước thực hiện 640,5 tỷ đồng, tăng 1,6%. Nguyên nhân tăng so với 9 tháng cùng kỳ là các dự án, công trình thuộc nguồn vốn Nhà nước trên địa bàn chủ yếu thuộc các chương trình mục tiêu, đã được khởi công và thi công xây dựng từ những năm trước nên nguồn vốn đầu tư cho các dự án công trình này được ổn định. Trong 9 tháng, nhiều công trình có khối lượng, giá trị đầu tư lớn nhằm mục đích phát triển kinh tế xã hội và đời sống văn hoá trên địa bàn tỉnh được khởi công như: xây dựng hồ, đập và hệ thống tưới, tiêu sản xuất nông nghiệp, hạ tầng vùng lũ quét; tu bổ, gia cố và nâng cấp đê kết hợp giao thông,...

Bán lẻ hàng hoá và doanh thu dịch vụ tiêu dùng

12/12/2014 08:19:29 SA
PhuthoPortal - Trong điều kiện nền kinh tế còn đang gặp khó khăn, việc nhiều lần điềuchỉnh giảm giá xăng, dầu từ đầu năm đến nay đã phần nào có tác động tích cựcđến kết quả hoạt động của ngành thương mại. Tổng mức bán lẻ hàng hoá và doanh thu dịch vụ tiêu dùng xã hội 9 tháng năm 2014 ước đạt 14.309,3 tỷ đồng, tăng 13,7% so cùng kỳ năm trước (chưa loại trừ yếu tố giá). 

Xuất, nhập khẩu hàng hoá

12/12/2014 08:19:05 SA
PhuthoPortal - Kim ngạch xuất khẩu hàng hoá 9 tháng năm 2014 ước đạt 511,2 triệuUSD, tăng 15,9% so với cùng kỳ năm 2013.