Số liệu thống kê

Tháng 8

Sản xuất nông nghiệp

22/09/2014 08:00:57 SA
PhuthoPortal - a) Nông nghiệp: Các cấp ủy đảng, chính quyền từ tỉnh đến cơ sở đã tích cực chỉ đạo sản xuất, khuyến khích người nông dân tập trung mọi nguồn lực phục vụ cho sản xuất nông nghiệp,... tuy nhiên, tiến độ gieo trồng vụ mùa năm 2014 chậm hơn và kết quả  đạt thấp hơn so với cùng vụ năm trước. 

Sản xuất công nghiệp

22/09/2014 08:00:38 SA
PhuthoPortal - Hoạt động sản xuất công nghiệp trong tháng tiếp tục tăng trưởng so với tháng trước cũng như tháng cùng kỳ, tập trung chủ yếu ở một số ngành như sản xuất đồ uống, dệt, sản xuất trang phục, sản xuất một số thiết bị, linh kiện, còn lại phần lớn giữ ở mức ổn định.

Vốn đầu tư thực hiện

22/09/2014 08:00:22 SA
PhuthoPortal - Vốn đầu tư thực hiện từ ngân sách Nhà nước do địa phương quản lý tháng 8/2014 ước đạt 193,6 tỷ đồng, tăng 3,3% so với tháng trước. Trong đó, vốn ngân sách Nhà nước cấp tỉnh ước đạt 148,4 tỷ đồng, tăng 1,9%; vốn ngân sách Nhà nước cấp huyện ước đạt 29,2 tỷ đồng, tăng 8,5%; vốn ngân sách Nhà nước cấp xã ước đạt 15,9 tỷ đồng, tăng 7,7% so với tháng trước.

Bán lẻ hàng hoá và dịch vụ tiêu dùng

22/09/2014 08:00:05 SA
PhuthoPortal - Thị trường bán lẻ hàng hoá và dịch vụ tiêu dùng tháng 8/2014 trên địa bàn tỉnh đang vận động theo qui luật chung thường chững lại ở những tháng giữa năm, sức mua trên thị trường không cao. Tuy nhiên, nhờ môi trường kinh thuận lợi cùng với sự can thiệp kịp thời của Chính phủ (giãn, hoãn nộp thuế, giảm lãi suất cho vay,…) và những nỗ lực của cơ sở kinh doanh, do đó tổng mức bán lẻ trên địa bàn tỉnh cơ bản giữ ở mức ổn định và tăng nhẹ so tháng trước. 

Xuất, nhập khẩu hàng hoá

22/09/2014 07:59:48 SA
PhuthoPortal -Kim ngạch xuất khẩu hàng hoá tháng 8/2014 ước đạt 58,9 triệu USD, giảm 1,3% so với tháng trước. Trong đó, khu vực có Vốn đầu tư Nước ngoài đạt 52 triệu USD, chiếm 88,2% tổng giá trị xuất khẩu, tương đương cùng kỳ; kinh tế tư nhân đạt 6,9 triệu USD, chiếm 11,8% tổng số và giảm 13%. 

Giá tiêu dùng

22/09/2014 07:59:36 SA
PhuthoPortal - Chỉ số giá tiêu dùng (CPI) tháng 8/2014 tăng nhẹ ở mức 0,06% so tháng trước; so với tháng 8 năm trước (sau 1 năm) tăng 2,56%; so với tháng 12 năm trước (sau 8 tháng) tăng 1,08%; bình quân 8 tháng so với cùng kỳ năm trước tăng 3,05%.