Số liệu thống kê

Tháng 5

Sản xuất nông, lâm nghiệp và thuỷ sản

30/06/2014 09:44:21 SA
PhuthoPortal  - a. Nông nghiệp: Đến nay, toàn tỉnh đã đã kết thúc gieo trồng các cây hàng năm vụ chiêm xuân năm 2014, tổng diện tích lúa đã cấy của toàn tỉnh đạt 37 nghìn ha, so với cùng kỳ năm trước tăng 0,9% (+331 ha). Dự báo nếu điều kiện thời tiết tiếp tục diễn biến thuận lợi thì cây lúa vụ chiêm xuân năm 2014 tiếp tục được mùa, cho năng suất, sản lượng đạt khá; dự ước năng suất lúa bình quân toàn tỉnh đạt 57,55 tạ/ha, sản lượng đạt khoảng 213 ngàn tấn.

Sản xuất công nghiệp

30/06/2014 09:44:04 SA
PhuthoPortal  - Chỉ số sản xuất công nghiệp trên địa bàn tỉnh Phú Thọ tháng 5 năm 2014 tăng 5,6% so với tháng trước nhưng giảm 0,4% so với tháng cùng kỳ. 

Vốn đầu tư thực hiện

30/06/2014 09:43:49 SA
PhuthoPortal  - Trong tháng, thời tiết thuận lợi cho thi công xây dựng các công trình, hạng mục và dự án trên địa bàn tỉnh. Tổng vốn đầu tư phát triển thực hiện thuộc nguồn vốn ngân sách nhà nước do địa phương quản lý trên địa bàn tỉnh ước đạt 139,9 tỷ đồng, tăng 2,7% so với tháng trước và bằng 82,1% so với tháng cùng kỳ năm trước. 

Bán lẻ hàng hoá và doanh thu dịch vụ tiêu dùng

30/06/2014 09:43:37 SA
PhuthoPortal  - Tháng 5/2014, có các đợt nghỉ Lễ 30/4 và 1/5 diễn ra trong thời gian tương đối dài, nhân dân cả nước nói chung và trên địa bàn tỉnh nói riêng có điều kiện để nghỉ ngơi, thăm quan và mua sắm các mặt hàng thiết yếu cải thiện đời sống. Trong tháng, các cấp, các ngành trên địa bàn tỉnh tiếp tục triển khai nhiều biện pháp nhằm kiềm chế lạm phát, ổn định giá cả thị trường, công tác kiểm tra, kiểm soát thị trường được thực hiện nghiêm túc tạo điều kiện cho hoạt động bán lẻ hàng hóa và dịch vụ tiêu dùng trên địa bàn tỉnh duy trì ổn định.

Xuất, nhập khẩu hàng hoá

30/06/2014 09:43:24 SA
PhuthoPortal  -  Kim ngạch xuất khẩu hàng hoá tháng 5 năm 2014 ước đạt 52,6 triệu USD, tăng 0,1% so với tháng trước; trong đó, khu vực có vốn đầu tư nước ngoài ước đạt 46,8 triệu USD, chiếm 89,0% tổng kim ngạch và tăng 1,2% so tháng trước; khu vực kinh tế tư nhân ước đạt 5,8 triệu USD, chiếm 11,0% tổng kim ngạch và giảm 7,8%.

Chỉ số giá tiêu dùng

30/06/2014 09:43:10 SA
PhuthoPortal  -   Các giải pháp về kiềm chế lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mô của Chính phủ tiếp tục phát huy tác dụng. Chỉ số giá tiêu dùng (CPI) tháng 5/2014 giảm 0,19% so tháng trước.