Số liệu thống kê

3 tháng

Sản xuất nông, lâm nghiệp và thuỷ sản

12/05/2014 21:15:06 CH
PhuthoPortal - Quý I/2014, sản xuất nông, lâm nghiệp và thuỷ sản gặp những khó khăn như: xuất hiện dịch cúm gia cầm (H5N1); thời tiết rét đậm, rét hại kéo dài, lượng mưa thấp gây ra hạn hán cục bộ ở một số địa phương; giá nông sản có xu hướng giảm đã hạn chế việc đầu tư thâm canh trong sản xuất của người nông dân.

Sản xuất công nghiệp

12/05/2014 21:14:54 CH
PhuthoPortal - Quí I năm 2014, sản xuất công nghiệp trên địa bàn tỉnh tuy có dấu hiệu phục hồi nhưng cơ bản vẫn gặp nhiều khó khăn do chịu ảnh hưởng không tích cực của nền kinh tế trong nước và thế giới, phần lớn các doanh nghiệp cố gắng duy trì sản xuất để đảm bảo đủ việc làm cho người lao động, ổn định đời sống. 

Vốn đầu tư thực hiện

12/05/2014 21:14:43 CH
PhuthoPortal - Vốn đầu tư thực hiện trên địa bàn quý I/2014 ước đạt 2.743,4 tỷ đồng, bằng 72,53% so với quý IV/2013 và tăng 1,7% so với quý cùng kỳ năm trước. 

Hoạt động xây lắp

12/05/2014 21:14:27 CH
PhuthoPortal - Hoạt động sản xuất kinh doanh xây lắp quý I năm 2014 trên địa bàn tỉnh giảm so với quý trước nhưng tăng so với cùng kỳ năm trước. 

Bán lẻ hàng hoá và doanh thu dịch vụ tiêu dùng

12/05/2014 21:14:14 CH
PhuthoPortal - Quý I/2014, tình hình kinh doanh thương mại, dịch vụ trên địa bàn tỉnh tương đối ổn định. 

Xuất, nhập khẩu hàng hoá

12/05/2014 21:14:00 CH
PhuthoPortal - Tổng trị giá kim ngạch xuất khẩu hàng hoá quý I năm 2014 ước đạt 150,1 triệu USD, tăng 9,96% so với cùng kỳ năm trước.