Số liệu thống kê

Tháng 10

Dự ước một số chỉ tiêu kinh tế năm 2013 phân theo huyện, thành, thị (lần 1)

27/10/2013 13:58:23 CH
PhuthoPortal - Trên cơ sở số liệu ước cả năm 2013 (lần 1) kỳ báo cáo tháng 8/2013, Cục Thống kê tỉnh Phú Thọ có cập nhật thông tin tháng 9 và dự ước tháng 10 để phân bổ một số chỉ tiêu chủ yếu theo huyện, thành, thị.

Sản xuất nông nghiệp

27/10/2013 13:50:54 CH
PhuthoPortal - Trong tháng, thời tiết nắng ấm, ít mưa, độ ẩm phù hợp, tạo điều kiện thuận lợi cho bà con nông dân thu hoạch cây trồng vụ mùa, đồng thời làm đất, gieo trồng các loại cây trồng vụ Đông.

Sản xuất công nghiệp

27/10/2013 13:49:14 CH
PhuthoPortal - Trong tháng, sản xuất công nghiệp trên địa bàn tỉnh nhìn chung vẫn gặp khó khăn trong tiêu thụ sản phẩm, mức tồn kho cao nên sản xuất của các đơn vị phải cầm chừng. Chỉ số sản xuất toàn ngành công nghiệp trên địa bàn tỉnh tháng 10/2013 ước tính tăng 2,5% so với tháng trước và tương đương với mức sản xuất tháng cùng kỳ năm trước. Cụ thể như sau:

Vốn đầu tư thực hiện

27/10/2013 13:47:26 CH
PhuthoPortal - Giá trị vốn đầu tư thực hiện thuộc nguồn vốn Nhà nước do địa phương quản lý tháng 10/2013 trên địa bàn toàn tỉnh ước đạt 159,3 tỷ đồng, so với tháng trước tăng 3,7%. Trong đó, vốn ngân sách nhà nước cấp tỉnh ước đạt 104,8 tỷ đồng tăng 4,9%; vốn ngân sách nhà nước cấp huyện thực hiện 36,1 tỷ đồng, tăng 1,4% và vốn ngân sách nhà nước cấp xã thực hiện 18,3 tỷ đồng tăng 1,4%.

Bán lẻ hàng hoá và doanh thu dịch vụ tiêu dùng

27/10/2013 13:44:39 CH
PhuthoPortal - Tổng mức bán lẻ hàng hoá và doanh thu dịch vụ tiêu dùng trên địa bàn tỉnh tháng 10 ước đạt 1.556 tỷ đồng, tăng 0,9% so với tháng trước. Trong đó, kinh tế cá thể đạt 840,1 tỷ đồng chiếm 54% tổng mức và tăng 1,3%; kinh tế tư nhân đạt 558 tỷ đồng chiếm 35,9% và tăng 0,3%; kinh tế nhà nước đạt 127,6 tỷ đồng, chiếm 8,2% và tăng 0,5%; kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài đạt 29,2 tỷ đồng chiếm 1,9% và tăng 0,9%.

Xuất, nhập khẩu hàng hoá

27/10/2013 13:41:48 CH
PhuthoPortal - Kim ngạch xuất khẩu hàng hoá tháng 10/2013 ước đạt 55,9 triệu USD, tăng 2,04% so với tháng trước. Trong đó, khu vực kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài ước đạt 51,1 triệu USD, chiếm 91,4% tổng giá trị xuất khẩu, tăng 1,4%.