Số liệu thống kê

9 tháng

Sản xuất nông, lâm nghiệp và thuỷ sản

27/10/2013 11:46:50 SA
PhuthoPortal - Mặc dù thời tiết diễn biến phức tạp, giá cả vật tư nông nghiệp không ổn định gây khó khăn trong sản xuất, nhưng với sự nỗ lực chỉ đạo của cơ quan chuyên môn, sự cần cù, vượt khó của bà con nông dân nên sản xuất nông, lâm nghiệp và thủy sản 9 tháng trên địa bàn tỉnh đạt kết quả khá.

Sản xuất công nghiệp

27/10/2013 11:44:40 SA
PhuthoPortal - Chỉ số sản xuất toàn ngành công nghiệp tháng 9 giảm 6,8% so với tháng trước nhưng tăng 4,8% so vói tháng cùng kỳ năm trước. Tính chung 9 tháng, chỉ số sản xuất toàn ngành công nghiệp tăng 6,7% so với cùng kỳ năm 2012, trong đó:

Vốn đầu tư thực hiện và Xây dựng

27/10/2013 11:43:27 SA
PhuthoPortal - Ước tính vốn đầu tư thực hiện 9 tháng năm 2013 đạt 9.331 tỷ đồng, tăng 2,7% so với cùng kỳ năm 2012.

Xuất, nhập khẩu hàng hoá

27/10/2013 11:43:02 SA
PhuthoPortal - Kim ngạch xuất khẩu hàng hoá 9 tháng năm 2013 ước đạt 440,1 triệu USD, tăng 10,8% so với cùng kỳ năm 2012, trong đó: kinh tế tư nhân ước đạt 57,5 triệu USD, chiếm 13,1% tổng kim ngạch và giảm 20,31%; Kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài ước đạt 381,5 triệu USD, chiếm 86,7% tổng kim ngạch và tăng 17,7%.

Bán lẻ hàng hoá và doanh thu dịch vụ tiêu dùng

27/10/2013 11:42:37 SA
PhuthoPortal - Việc khai trương Trung tâm thương mại lớn (Big C) trên địa bàn tỉnh thời gian vừa qua góp phần đáp ứng tốt hơn các nhu cầu mua sắm và nâng cao sự lựa chọn tiêu dùng hàng hóa của nhân dân.

Chỉ số giá

27/10/2013 11:42:11 SA
PhuthoPortal - Tháng 9 là tháng bắt đầu năm học mới, thực hiện Nghị quyết số 03/2013/NQ-HĐND ngày 15/7/2013 của Hội đồng Nhân dân tỉnh về việc quy định mức thu học phí đối với giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông công lập trên địa bàn tỉnh Phú Thọ năm học 2013-2014; bên cạnh đó việc mua sắm dụng cụ, đồ dùng học tập cho học sinh, sinh viên đến trường phần nào tác động tới chỉ số giá tiêu dùng toàn tỉnh. Chỉ số giá tiêu dùng (CPI) chung toàn tỉnh tháng 9/2013 so với tháng 8/2013 là 100,52% (tăng 0,52%).