Số liệu thống kê

Tháng 8

Sản xuất nông nghiệp

01/09/2013 11:01:47 SA
PhuthPortal - Tiến độ gieo trồng các loại cây vụ mùa năm 2013 trên địa bàn tỉnh đảm bảo lịch thời vụ góp phần tích cực vào việc chuyển dịch cơ cấu cây trồng, chủ động trong sản xuất gieo trồng vụ mùa, hướng tới tạo điều kiện tốt nhất cho gieo trồng cây vụ đông 2013 - 2014.

Sản xuất công nghiệp

01/09/2013 11:00:14 SA
PhuthoPortal - Cùng với những khó khăn chung của nền kinh tế, kết hợp với ảnh hưởng của thời tiết (2 cơn bão) mưa to,... làm cho sản xuất công nghiệp trên địa bàn tỉnh trong tháng giảm so với tháng trước. Chỉ số sản xuất công nghiệp tháng 8/2013 giảm 3,2% so với tháng trước nhưng tăng 7,8% so với tháng cùng kỳ năm trước.

Vốn đầu tư thực hiện

01/09/2013 10:59:34 SA
PhuthoPortal - Vốn đầu tư thực hiện từ ngân sách Nhà nước do địa phương quản lý tháng 8/2013 ước đạt 150 tỷ đồng, tăng 4,8% so với tháng trước. Trong đó, vốn ngân sách Nhà nước cấp tỉnh ước đạt 95,6 tỷ đồng, tăng 5,6%; vốn ngân sách Nhà nước cấp huyện ước đạt 36 tỷ đồng, tăng 4,6%; vốn ngân sách Nhà nước cấp xã ước đạt 18,4 tỷ đồng, tăng 1,4% so tháng trước.

Bán lẻ hàng hoá và dịch vụ tiêu dùng

01/09/2013 10:58:41 SA
PhuthoPortal - Tháng 8 năm 2013, hoạt động kinh doanh thương mại, dịch vụ trên địa bàn tỉnh tăng trưởng nhẹ.

Xuất, nhập khẩu hàng hoá

01/09/2013 10:57:49 SA
PhuthoPortal - Tính chung 8 tháng, kim ngạch xuất khẩu toàn tỉnh ước đạt 388,3 triệu USD, tăng 11,9% so cùng kỳ, trong đó khu vực kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài ước đạt 336,4 triệu USD, chiếm 86,6% tổng số và tăng 19,4%. Kim ngạch nhập khẩu toàn tỉnh ước đạt 393 triệu USD, tăng 10,8% so cùng kỳ, trong đó khu vực kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài ước đạt 260,4 triệu USD, chiếm 66,3% tổng số, tăng 19,2%; khu vực kinh tế tư nhân ước đạt 79,7 triệu USD, chiếm 20,3% tổng số, tăng 2,1%.

Chỉ số giá tiêu dùng

01/09/2013 10:57:08 SA
PhuthoPortal - Chỉ số giá tiêu dùng (CPI) tháng 8/2013 tăng 0,63% so tháng trước. Hàng ăn và dịch vụ ăn uống là nhóm có tác động lớn nhất đến đời sống nhân dân tăng 0,65%. Trong đó, nhóm lương thực tăng 0,3%, trong đó nhóm gạo các loại tăng 0,34%; nhóm thực phẩm tăng 0,8%;... nhóm ăn uống ngoài gia đình tăng 0,4% (nhóm hàng ăn ở quán bình dân tăng 0,51%).