Số liệu thống kê

Tháng 7

Sản xuất nông nghiệp

01/08/2013 13:20:44 CH
PhuthoPortal - Dự ước đến hết tháng 7/2013 diện tích gieo cấy lúa mùa toàn tỉnh đã đạt 33,1 ngàn ha tăng 0,34% so với cùng kỳ năm trước; ngô gieo trồng 3,2 ngàn ha tăng 9,8%; khoai lang gieo trồng 404 ha tăng 18,82%; rau xanh gieo trồng 2.466 ha;...

Sản xuất công nghiệp

01/08/2013 13:20:03 CH
PhuthoPortal - Hoạt động sản xuất công nghiệp trên địa bàn tỉnh trong tháng tiếp tục tăng trưởng so với tháng trước cũng như tháng cùng kỳ. Một số doanh nghiệp lớn đã ký được hợp đồng tiêu thụ sản phẩm ổn định nên sản xuất tăng trưởng khá. Chỉ số sản xuất công nghiệp tháng 7/2013 trên địa bàn tỉnh tăng 3,6% so với tháng trước và tăng 5,9% so với tháng cùng kỳ.

Vốn đầu tư thực hiện

01/08/2013 13:17:21 CH
PhuthoPortal - Trong tháng, thời tiết ít mưa, thuận lợi cho việc đầu tư xây dựng các công trình và hạng mục công trình. Tổng giá trị vốn đầu tư thực hiện thuộc nguồn vốn ngân sách nhà nước do địa phương quản lý trên địa bàn tỉnh ước đạt 175,6 tỷ đồng, tăng 2,4% so với tháng trước. Trong đó nguồn vốn ngân sách nhà nước cấp tỉnh thực hiện 118,7 tỷ đồng tăng 3,3%; ngân sách nhà nước cấp huyện thực hiện 37,5 tỷ đồng tăng 0,6%; ngân sách nhà nước cấp xã thực hiện 19,5 tỷ đồng tăng 0,6%.

Bán lẻ hàng hoá và doanh thu dịch vụ tiêu dùng

01/08/2013 13:15:19 CH
PhuthoPortal - Mặc dù có Trung tâm Thương mại lớn, hiện đại (Big C) đi vào hoạt động nhưng tổng mức bán lẻ hàng hoá và doanh thu dịch vụ tiêu dùng trên địa bàn tỉnh trong tháng duy trì ổn định, các cơ sở bán lẻ gặp khó khăn do sức mua chững lại và có xu hướng giảm.

Vận tải hàng hoá và hành khách

01/08/2013 13:14:15 CH
PhuthoPortal - Trong tháng, diễn ra các kỳ thi đại học cao đẳng trên phạm vi cả nước nên nhu cầu đi lại của nhân dân tăng; do làm tốt công tác chuẩn bị nên các cơ sở kinh doanh vận tải đáp ứng đủ mọi nhu cầu đi lại. Tuy nhiên, việc điều chỉnh tăng giá xăng, dầu trong tháng phần nào ảnh hưởng đến kết quả hoạt động của các cơ sở kinh doanh vận tải.

Chỉ số giá tiêu dùng

01/08/2013 13:13:37 CH
PhuthoPortal - So với tháng trước, chỉ số giá tiêu dùng tháng 7/2013 tăng 0,25%; so với tháng cùng kỳ năm trước (sau 1 năm) tăng 6,28%; so với tháng 12 năm trước (sau 7 tháng) tăng 3,14%; bình quân 7 tháng so với cùng kỳ năm trước tăng 6,14%.