Số liệu thống kê

Tháng 5

Sản xuất nông nghiệp

30/05/2013 13:25:09 CH
PhuthoPortal - Tổng diện tích lúa đã cấy của toàn tỉnh đạt 36,6 ngàn ha, giảm 0,2% so với cùng kỳ năm trước. Có 4/13 huyện, thành, thị có diện tích gieo cấy lúa giảm so cùng kỳ năm trước như: Lâm Thao giảm 22 ha, Phù Ninh giảm 9 ha, thành phố Việt Trì giảm 166 ha, thị xã Phú Thọ giảm 20 ha; các huyện còn lại diện tích gieo cấy lúa vụ này đều tăng so với cùng kỳ năm trước. Dự ước (lần 1) năng suất lúa toàn tỉnh đạt 56,6 tạ/ha.

Sản xuất công nghiệp

30/05/2013 13:24:37 CH
PhuthoPortal - Sản xuất công nghiệp trên địa bàn tỉnh tháng 5/2013 duy trì sự tăng trưởng so với tháng trước cũng như tháng cùng kỳ nhưng ở mức thấp và không đồng đều giữa các ngành. Khó khăn chủ yếu của các cơ sở là do không tiêu thụ được sản phẩm, lượng hàng hóa tồn kho lớn. Chỉ số sản xuất công nghiệp dự ước tăng 3,2% so với tháng trước và tháng cùng kỳ năm trước.

Vốn đầu tư thực hiện

30/05/2013 13:24:12 CH
PhuthoPortal - Trong tháng, các chủ đầu tư tích cực phối hợp với nhà thầu tiếp tục thi công hoàn thành các công trình, dự án đang thực hiện thi công và khởi công các công trình mới theo đúng kế hoạch đề ra; tổ chức kiểm tra, đánh giá tiến độ thực hiện các dự án/công trình; bố trí vốn cho những dự án có tiến độ triển khai nhanh, có khả năng hoàn thành theo đúng kế hoạch do đó kết quả đầu tư đều tăng so với tháng trước cũng như tháng cùng kỳ năm trước.

Xuất, nhập khẩu hàng hoá

30/05/2013 13:23:47 CH
PhuthoPortal - Kim ngạch hàng hoá xuất khẩu tháng 5/2013 ước đạt 43,4 triệu USD, tăng 0,4% so tháng trước; trong đó, khu vực có vốn đầu t¬ư n¬ước ngoài ước đạt 37,5 triệu USD, chiếm 86,5% tổng số và giảm 0,1% so tháng trước; khu vực kinh tế tư nhân ước đạt 5,9 triệu USD, chiếm 13,5% tổng số và tăng 4%.

Bán lẻ hàng hoá và doanh thu dịch vụ tiêu dùng

30/05/2013 13:22:51 CH
PhuthoPortal - Trong tháng, hoạt động bán lẻ hàng hóa và dịch vụ tiêu dùng trên địa bàn tỉnh nhìn chung ổn định. Tổng mức bán lẻ hàng hoá và dịch vụ tiêu dùng xã hội ước đạt 1.320 tỷ đồng, giảm nhẹ (0,3%) so với tháng trước.

Chỉ số giá tiêu dùng

30/05/2013 13:19:37 CH
PhuthoPortal - Mục tiêu về kiềm chế lạm phát, ổn định giá cả thị trường của Chính phủ trên địa bàn tỉnh tiếp tục phát huy kết quả. Chỉ số giá tiêu dùng (CPI) tháng 5/2013 so với tháng trước giảm 0,13%, đây là tháng thứ hai liên tiếp CPI giảm.