Số liệu thống kê

Tháng 4

Tình hình sản xuất nông nghiệp

21/05/2013 09:24:49 SA
PhuthoPortal - Tính đến nay, tổng diện tích lúa đã cấy toàn tỉnh ước đạt 36,6 ngàn ha, giảm 0,1% so với cùng vụ năm trước.

Tình hình sản xuất công nghiệp

21/05/2013 09:23:36 SA
PhuthoPortal - Chỉ số sản xuất toàn ngành công nghiệp tháng 4/2013 giảm 1,4% so với tháng trước nhưng tăng 5,8% so với tháng cùng kỳ.

Vốn đầu tư thực hiện

21/05/2013 09:22:13 SA
PhuthoPortal - Tổng vốn đầu tư thực hiện thuộc nguồn vốn ngân sách nhà nước do địa phương quản lý trên địa bàn tháng 4/2013 ước đạt 142 tỷ đồng, so với tháng trước tăng 6% và so với tháng cùng kỳ năm trước tăng 4,1%.

Bán lẻ hàng hoá và doanh thu dịch vụ tiêu dùng

21/05/2013 09:21:04 SA
PhuthoPortal - Tổng mức bán lẻ hàng hoá và doanh thu dịch vụ tiêu dùng xã hội tháng 4/2013 ước đạt 1.312 tỷ đồng, tăng 3,03% so với tháng trước.

Xuất, nhập khẩu hàng hoá

21/05/2013 09:20:00 SA
PhuthoPortal - Sau 4 tháng kim ngạch xuất khẩu hàng hoá ước đạt 182,5 triệu USD, tăng 16,4% so cùng kỳ năm trước; kim ngạch nhập khẩu hàng hoá ước đạt 183,4 triệu USD, tăng 12,9% so cùng kỳ năm trước.

Chỉ số giá

21/05/2013 09:18:52 SA
PhuthoPortal - Chỉ số giá tiêu dùng (CPI) tháng 4/2013 giảm 0,87% so tháng trước.