Số liệu thống kê

Tháng 1

Sản xuất nông, lâm nghiệp và thuỷ sản

24/01/2013 16:05:33 CH
PhuthoPortal - Trong tháng, hoạt động sản xuất nông, lâm nghiệp, thủy sản trên địa bàn toàn tỉnh gặp nhiều khó khăn do thời tiết rét đậm, rét hại kéo dài, làm chậm tiến độ thu hoạch cây trồng vụ đông và gieo trồng cây hàng năm vụ chiêm xuân...

Sản xuất công nghiệp

24/01/2013 15:58:27 CH
PhuthoPortal - Chỉ số sản xuất công nghiệp trên địa bàn tháng 1/2013 giảm 6,5% so với tháng trước nhưng tăng 27,9% so với cùng kỳ. Nguyên nhân sản xuất giảm so với tháng trước là do một số ngành sản xuất sản phẩm mang tính thời vụ đã hết mùa nên sản lượng giảm; một số sản phẩm do đã hết hợp đồng sản xuất trong khi chưa ký được hợp đồng mới do đó sản lượng đạt thấp. Sản xuất tăng cao so với tháng cùng kỳ là do tháng 01/2012 có Tết nguyên đán, thời gian nghỉ kéo dài nên sản lượng sản xuất đạt thấp. Tình hình cụ thể ở các ngành như sau:

Vốn đầu tư thực hiện

24/01/2013 15:57:54 CH
PhuthoPortal - Các nhà thầu chủ động đẩy nhanh tiến độ thi công các công trình để chuẩn bị cho công nhân viên nghỉ đón Tết Nguyên đán nên khối lượng vốn đầu tư thực hiện tăng so tháng trước cũng như so với tháng 1/2012.

Bán lẻ hàng hoá và doanh thu dịch vụ tiêu dùng

24/01/2013 15:56:47 CH
PhuthoPortal - Tình hình hoạt động của các cơ sở kinh doanh thương mại, dịch vụ, khách sạn, nhà hàng trong tháng trên địa bàn tỉnh có sự chuyển biến tích cực, sức mua hàng hoá có xu hướng tăng lên. 

Xuất, nhập khẩu hàng hoá

24/01/2013 15:56:20 CH
PhuthoPortal – Kim ngạch xuất, ngập khẩu hàng hóa tháng 1/2013 giảm so với tháng trước nhưng tăng so với tháng cùng kỳ. Cụ thể:

Chỉ số giá tiêu dùng

24/01/2013 15:55:58 CH
PhuthoPortal - Do ảnh hưởng của thời tiết rét đậm, rét hại kéo dài làm ảnh hưởng tới sản xuất lương thực thực phẩm; bên cạnh đó, là tháng giáp Tết nguyên đán nên giá cả nhiều loại hàng hóa có xu hướng tăng nhẹ. Chỉ số giá tiêu dùng thàng 01/2013 tăng 2,05% so tháng trước.