Số liệu thống kê

Tháng 11

Sản xuất nông nghiệp

26/11/2012 13:38:51 CH
PhuthoPortal - Gieo trồng vụ Đông: Tổng diện tích Ngô gieo trồng ước đạt 9,1 nghìn ha, tăng 4,1% so với vụ Đông năm trước; Diện tích Khoai Lang ước đạt 1,5 ngàn ha, tăng 4,2%; Diện tích rau xanh các loại ước đạt 3,5 ngàn ha, giảm 0,2%; Diện tích Đỗ tương ước đạt 254 ha;… 

Sản xuất công nghiệp

26/11/2012 13:37:51 CH
PhuthoPortal - Chỉ số sản xuất công nghiệp trên địa bàn tỉnh Phú Thọ tháng 11/2012 tăng 2,8 % so với tháng trước nhưng giảm 1,2% so với  tháng cùng kỳ. 

Vốn đầu tư thực hiện

26/11/2012 13:37:02 CH
PhuthoPortal - Thực hiện Chỉ thị 1792/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường quản lý đầu tư từ vốn ngân sách nhà nước, vốn trái phiếu Chính phủ và chỉ đạo của UBND tỉnh tại công văn số 3624/UBND-TH4 về việc đẩy nhanh tiến độ xây dựng cơ bản và giải ngân vốn đầu tư từ ngân sách nhà nước, vốn trái phiếu Chính phủ năm 2012, giá trị vốn đầu tư thực hiện trên địa bàn tỉnh tháng 11/2012 tăng khá. 

Bán lẻ hàng hoá và doanh thu dịch vụ tiêu dùng

26/11/2012 13:36:31 CH
PhuthoPortal - Trong tháng, tình hình kinh doanh trên địa bàn tỉnh giữ ổn định. Một số mặt hàng thiết yếu phục vụ đời sống của nhân dân có xu hướng giảm. Kinh doanh thương mại, dịch vụ chưa có dấu hiệu tăng theo quy luật vào thời điểm những tháng cuối năm.

Xuất, nhập khẩu hàng hoá

26/11/2012 13:36:03 CH
PhuthoPortal - Giá trị hàng hoá xuất khẩu tháng 11/2012 ước đạt 47,6 triệu USD, tăng 0,9% so với tháng trước. Trong đó, khu vực kinh tế tư nhân đạt 6,6 triệu USD, giảm 9,5%; khu vực kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài đạt 41 triệu USD, tăng 2,8% so với tháng trước. 

Chỉ số giá tiêu dùng

26/11/2012 13:35:17 CH
PhuthoPortal - Chỉ số giá tiêu dùng tháng 11/2012 tăng 0,52% so với tháng trước.