Số liệu thống kê

Tháng 10

Tình hình sản xuất nông nghiệp

29/10/2012 06:41:34 SA
PhuthoPortal - Trong tháng, thời tiết nắng ấm, độ ẩm thích hợp, tạo điều kiện thuận lợi cho bà con nông dân thu hoạch cây trồng vụ mùa, đồng thời làm đất, gieo trồng các loại cây trồng vụ Đông năm 2012-2013.

Tình hình sản xuất công nghiệp

29/10/2012 06:41:27 SA
PhuthoPortal - Chỉ số sản xuất công nghiệp trên địa bàn tỉnh Phú Thọ tháng 10 năm 2012 tăng 8,6% so với tháng trước và tăng 3,7% so với tháng cùng kỳ.

Vốn đầu tư phát triển

29/10/2012 06:41:20 SA
PhuthoPortal - Giá trị vốn đầu tư thực hiện thuộc nguồn vốn Nhà nước do địa phương quản lý tháng 10/2012 trên địa bàn toàn tỉnh ước đạt 163,3 tỷ đồng, tăng 8% so với tháng trước.

Bán lẻ hàng hoá và dịch vụ tiêu dùng

29/10/2012 06:41:09 SA
PhuthoPortal - Hoạt động của các cơ sở kinh doanh thương mại- dịch vụ, khách sạn- nhà hàng tháng 10/2012 trên địa bàn tỉnh giữ mức ổn định, sức mua hàng hoá được duy trì. Một số mặt hàng thiết yếu phục vụ đời sống và nhu cầu xây dựng có xu hướng tăng.

Xuất, nhập khẩu hàng hoá

29/10/2012 06:40:59 SA
PhuthoPortal - Tính chung 10 tháng, tổng giá trị xuất khẩu hàng hoá ước đạt 446,8 triệu USD, tăng 16% so cùng kỳ năm trước; tổng giá trị nhập khẩu hàng hoá ước đạt 453,3 triệu USD, tăng 18,8% so cùng kỳ năm trước.

Giá tiêu dùng

29/10/2012 06:40:46 SA
PhuthoPortal - Chỉ số giá tiêu dùng (CPI) tháng 10/2012 tăng 0,7% so với tháng trước. So với tháng 12 năm trước (sau 10 tháng)  tăng 3,76%. So với tháng 10 năm trước (sau 1 năm), tăng 4,25%; bình quân 10 tháng so với cùng kỳ năm trước tăng 8,3%.