Số liệu thống kê

Tháng 8

Tình hình sản xuất nông nghiệp

23/08/2012 03:50:39 SA
PhuthoPortal - Tính đến nay, toàn tỉnh cơ bản đã kết thúc gieo trồng lúa vụ mùa năm 2012, tổng diện tích lúa đã cấy đạt 33,6 ngàn ha, giảm 0,98% (-331 ha) so với cùng vụ năm trước.

Tình hình sản xuất công nghiệp

23/08/2012 03:50:02 SA
PhuthoPortal - Chỉ số sản xuất công nghiệp tháng 8/2012 tương đương với tháng trước và tháng cùng kỳ năm trước. Kết quả cụ thể ở từng nhóm ngành như sau:

Vốn đầu tư thực hiện

23/08/2012 03:49:43 SA
PhuthoPortal - Tính chung 8 tháng, tổng vốn đầu tư từ ngân sách Nhà nước do địa phương quản lý đạt 1.006,7 tỷ đồng.

Bán lẻ hàng hoá và dịch vụ tiêu dùng

23/08/2012 03:49:15 SA
PhuthoPortal - Tổng mức bán lẻ hàng hoá và doanh thu dịch vụ tiêu dùng xã hội tháng 8/2012 ước đạt 1.220,2 tỷ đồng, tăng 0,8% so với tháng trước.

Xuất, nhập khẩu hàng hoá

23/08/2012 03:49:00 SA
PhuthoPortal - Tính chung 8 tháng, kim ngạch xuất khẩu toàn tỉnh ước đạt 347,3 triệu USD, tăng 25,1% so cùng kỳ; kim ngạch nhập khẩu toàn tỉnh ước đạt 354,8 triệu USD, tăng 24,5% so cùng kỳ.

Chỉ số giá tiêu dùng

23/08/2012 03:48:19 SA
PhuthoPortal - Sau 2 tháng giảm liên tiếp, chỉ số giá tiêu dùng (CPI) tháng 8/2012 tăng trở lại ở mức 0,5% so tháng trước; so với tháng 8 năm trước (sau 1 năm) tăng 3,8%; so với tháng 12 năm trước (sau 8 tháng) tăng 2,35%; bình quân 8 tháng so với cùng kỳ năm trước tăng 9,39%.