Số liệu thống kê

Tháng 7

Tình hình nông nghiệp

25/07/2012 03:31:03 SA
PhuthoPortal - Đến nay, về cơ bản toàn tỉnh Phú Thọ đã thu hoạch xong các loại cây trồng vụ chiêm xuân năm 2012; năng suất các loại cây trồng đạt khá.

Tình hình công nghiệp

25/07/2012 03:30:31 SA
PhuthoPortal - Trong tháng 7, hoạt động sản xuất công nghiệp trên địa bàn tỉnh tiếp tục gặp khó khăn do sản phẩm sản xuất tiêu thụ chậm, lượng tồn kho ở một số sản phẩm chiếm tỷ trọng lớn vẫn cao, giá điện tăng từ ngày 1/7/2012...

Vốn đầu tư thực hiện

25/07/2012 03:25:29 SA
PhuthoPortal - Tính chung 7 tháng, vốn đầu tư thuộc nguồn vốn nhà nước do địa phương quản lý trên địa bàn tỉnh ước thực hiện 962,3 tỷ đồng, tăng 7,7% so với cùng kỳ năm trước.

Bán lẻ hàng hoá và doanh thu dịch vụ tiêu dùng

25/07/2012 03:24:33 SA
PhuthoPortal - Lưu chuyển hàng hoá - dịch vụ trên địa bàn tỉnh trong tháng ổn định, sức mua có xu hướng chững lại.

Xuất, nhập khẩu hàng hoá

25/07/2012 03:24:10 SA
PhuthoPortal - Tính chung 7 tháng, kim ngạch xuất khẩu toàn tỉnh ước đạt 290,5 triệu USD, tăng 21,5% so cùng kỳ; kim ngạch nhập khẩu toàn tỉnh ước đạt 298,5 triệu USD, tăng 18,2% so cùng kỳ.

Chỉ số giá tiêu dùng (CPI)

25/07/2012 03:23:34 SA
PhuthoPortal - Chỉ số giá tiêu dùng bình quân 7 tháng so với cùng kỳ năm trước tăng hơn 10%.