Số liệu thống kê

6 tháng

Tốc độ tăng trưởng kinh tế

25/06/2012 04:03:14 SA
PhuthoPortal - Tổng sản phẩm trong tỉnh (GDP) theo giá so sánh 2010 ước thực hiện 8.957 tỷ đồng, tăng 4,85% so cùng kỳ năm trước.

Tình hình sản xuất nông, lâm nghiệp và thuỷ sản

25/06/2012 04:01:46 SA
PhuthoPortal - Do ảnh hưởng của thời tiết rét đậm, rét hại kéo dài ở đầu vụ đã tác động đến sinh trưởng, phát triển của cây trồng, vật nuôi đồng thời phát sinh nhiều loại dịch bệnh. Tuy nhiên các cấp, các ngành đã chủ động chỉ đạo sản xuất đảm bảo lịch thời vụ; cung cấp cây giống khỏe, cơ cấu giống hợp lý đồng thời tập trung nguồn lực hỗ trợ sản xuất. Vì vậy, kết quả sản xuất nông, lâm nghiệp, thủy sản 6 tháng đầu năm trên địa bàn tỉnh phát triển khá, góp phần tăng thu nhập, ổn định chính trị, xã hội ở khu vực nông thôn.

Tình hình sản xuất công nghiệp

25/06/2012 04:01:10 SA
PhuthoPortal - Chỉ số sản xuất Công nghiệp 6 tháng đầu năm 2012 giảm 2,7% so với cùng kỳ năm trước, qua đó cho thấy sản xuất 6 tháng đầu năm 2012 của ngành công nghiệp tiếp tục gặp nhiều khó khăn.

Đầu tư và Xây dựng

25/06/2012 04:00:29 SA
PhuthoPortal - Giá trị vốn đầu tư thực hiện 6 tháng đầu năm 2012 trên địa bàn tỉnh ước đạt 5.396,6 tỷ đồng, tăng 9,98% so với cùng kỳ năm trước.

Bán lẻ hàng hoá, doanh thu dịch vụ tiêu dùng

25/06/2012 04:00:11 SA
PhuthoPortal - Tổng mức bán lẻ hàng hoá và doanh thu dịch vụ tiêu dùng xã hội 6 tháng đầu năm 2012 tăng 30,8% so cùng kỳ năm trước.

Xuất, nhập khẩu hàng hoá

25/06/2012 03:59:35 SA
PhuthoPortal - Kim ngạch hàng hoá xuất khẩu 6 tháng đầu năm 2012 tăng 21,4% so với cùng kỳ năm trước. Kim ngạch nhập khẩu hàng hoá 6 tháng đầu năm 2012 tăng 15,8% so cùng kỳ năm trước.