Số liệu thống kê

Tháng 4

Tình hình sản xuất nông, lâm nghiệp

26/04/2012 08:52:12 SA
PhuthoPortal - Tháng 4/2012, tổng diện tích lúa đã cấy của toàn tỉnh đạt 36.571 ha, tăng 1,7% so với cùng kỳ năm trước.

Tình hình sản xuất công nghiệp

26/04/2012 08:51:58 SA
PhuthoPortal - Chỉ số sản xuất công nghiệp trên địa bàn tỉnh Phú Thọ tháng 4/2012 tăng 4,4% so với tháng trước.

Vốn đầu tư

26/04/2012 08:51:42 SA
PhuthoPortal - Cuối tháng 3 đầu tháng 4/2012 thời tiết thuận lợi cho thi công xây dựng các dự án, công trình, hạng mục trên địa bàn tỉnh. Cùng với cả nước tỉnh Phú Thọ đã chủ động triển khai thực hiện nghiêm túc các Nghị quyết của Chính phủ và đã đạt được những kết quả tích cực.

Bán lẻ hàng hoá và doanh thu dịch vụ tiêu dùng

26/04/2012 08:50:51 SA
PhuthoPortal - Tính chung 4 tháng, tổng mức bán lẻ hàng hoá và doanh thu dịch vụ tiêu dùng xã hội tăng 42,9% so cùng kỳ.

Xuất, nhập khẩu hàng hoá

26/04/2012 08:50:20 SA
PhuthoPortal - Tính chung 4 tháng, kim ngạch xuất khẩu hàng hoá trong toàn tỉnh  tăng 16,7% so cùng kỳ năm trước; kim ngạch nhập khẩu hàng hoá tăng 14,6% so cùng kỳ năm trước.

Chỉ số giá tiêu dùng

26/04/2012 08:50:06 SA
PhuthoPortal - Chỉ số giá tiêu dùng (CPI) tháng 4/2012 tăng 0,34% so tháng trước; so với tháng 12 năm trước (sau 4 tháng) tăng 2,19%; So với tháng 4 năm trước (sau 1 năm) tăng 9,6%; Bình quân 4 tháng chỉ số giá tiêu dùng tăng 13,18%.