Số liệu thống kê

3 tháng

Sản xuất nông, lâm nghiệp, thuỷ sản

25/03/2012 06:40:20 SA
PhuthoPortal - Trong quí I/2012, tổng diện tích gieo trồng cây hàng năm trên địa bàn tỉnh Phú Thọ đạt 15.140,1 ha, giảm 21,32% so với cùng vụ năm trước.

Sản xuất công nghiệp

25/03/2012 06:40:10 SA
PhuthoPortal - Sản xuất Công nghiệp trên địa bàn tỉnh Phú Thọ quí I/2012 gặp nhiều khó khăn, sản phẩm sản xuất tiêu thụ chậm, lượng tồn kho một số sản phẩm ở mức cao, hiệu quả sản xuất đạt thấp.

Đầu tư và xây dựng

25/03/2012 06:39:59 SA
PhuthoPortal - Tổng giá trị vốn đầu tư thực hiện trên địa bàn tỉnh quý I/2012 ước đạt 2.562,2 tỷ đồng, bằng 75,46% so với quý IV/2011 và tăng 11,02% so với cùng kỳ năm trước.

Bán lẻ hàng hoá và doanh thu dịch vụ tiêu dùng

25/03/2012 06:39:47 SA
PhuthoPortal - Tổng mức bán lẻ hàng hoá và doanh thu dịch vụ tiêu dùng xã hội quí I/2012 ước đạt 3.833,6 tỷ đồng, tăng 39,9% so với cùng kỳ năm trước.

Xuất, nhập khẩu hàng hoá

25/03/2012 06:39:21 SA
PhuthoPortal - Kim ngạch xuất khẩu hàng hoá ước đạt 115,3 triệu USD tăng 12,4 % so với cùng kỳ. Kim ngạch nhập khẩu hàng hoá ước đạt 120,5 triệu USD, tăng 12,9% so với cùng kỳ.

Chỉ số giá

25/03/2012 06:38:40 SA
PhuthoPortal - Thị trường bán lẻ hàng hoá tiêu dùng trên địa bàn tỉnh trong quí I/2012 khá ổn định. Chỉ số giá tiêu dùng tháng 3/2012 tăng 0,03% so với tháng trước.