Số liệu thống kê

Năm 2012

Tăng trưởng kinh tế

26/12/2012 15:48:15 CH
PhuthoPortal - Tổng sản phẩm trong tỉnh (GDP) năm 2012 theo giá so sánh 2010 ước thực hiện 21.889,9 tỷ đồng, tăng 5,8% so với năm trước.

Sản xuất nông, lâm nghiệp và thuỷ sản

26/12/2012 15:46:43 CH
PhuthoPortal - Tổng diện tích gieo trồng cây hàng năm 121,2 nghìn ha, bằng 99,32% kế hoạch cả năm và giảm 2,7% so năm trước, trong đó, vụ đông xuân đạt 78,2 nghìn ha, giảm 3,1%; vụ mùa đạt 43 nghìn ha, giảm 2,2% so với cùng vụ năm 2011.

Sản xuất công nghiệp

26/12/2012 15:38:40 CH
PhuthoPortal - Năm 2012, sản xuất công nghiệp trên địa bàn gặp rất nhiều khó khăn, một số sản phẩm công nghiệp chiếm tỷ trọng lớn sản xuất sút giảm so cùng kỳ nhiều năm trước. Chỉ số sản xuất công nghiệp năm 2012 toàn tỉnh chỉ đạt 97,7% so với cùng kỳ. Cụ thể ở các ngành như sau:

Bán lẻ hàng hoá, hoạt động các ngành dịch vụ

26/12/2012 15:37:46 CH
PhuthoPortal - Trong điều kiện nền kinh tế gặp khó khăn, các đơn vị bán lẻ hàng hóa đã nhận được sự hỗ trợ tích cực từ nhà sản xuất, đồng thời tổ chức các chương trình khuyến mại nên sức mua được duy trì, hệ thống phân phối được mở rộng, phong trào "Người Việt Nam dùng hàng Việt Nam" được đẩy mạnh, do đó kết quả hoạt động của các đơn vị bán lẻ hàng hóa tăng khá so với cùng kỳ. 

Chỉ số giá tiêu dùng (CPI)

26/12/2012 15:24:12 CH
PhuthoPortal - Việc Chính phủ kết hợp chặt chẽ chính sách tiền tệ với chính sách tài khóa, các biện pháp quản lý giá, bình ổn thị trường và sự nỗ lực của các tổ chức và toàn thể nhân dân, mục tiêu kiềm chế lạm phát năm 2012 trên địa bàn tỉnh tiếp tục phát huy tác dụng. Chỉ số giá tiêu dùng tháng 12/2012 tăng 0,61% so tháng trước. 

Đầu tư, xây dựng

26/12/2012 15:18:28 CH
PhuthoPortal - Năm 2012 là năm đầu triển khai thực hiện chủ trương về tái cơ cấu đầu tư, gắn với cắt giảm đầu tư công, giảm chi tiêu NSNN, hạn chế tăng trưởng tín dụng.