Số liệu thống kê

Tháng 11

Tình hình sản xuất nông nghiệp

24/11/2011 01:57:55 SA
PhuthoPortal - Nhìn chung, trong tháng 11 năm 2011, diện tích gieo trồng cây vụ Đông trên địa bàn tỉnh giảm so cùng kỳ năm trước; chăn nuôi đàn gia súc, gia cầm ổn định; công tác phòng chống dịch bệnh được thực hiện tốt.

Tình hình sản xuất công nghiệp

24/11/2011 01:57:37 SA
PhuthoPortal - Sản xuất công nghiệp được quan tâm chỉ đạo và có tốc độ tăng so tháng trước ở một số ngành sản phẩm. Sau 11 tháng chỉ số phát triển sản xuất công nghiệp tăng 5,3% so với cùng kỳ năm trước.

Vốn đầu tư thực hiện

24/11/2011 01:52:09 SA
PhuthoPortal - Tính chung 11 tháng, tổng vốn đầu tư phát triển của Nhà nước do địa phương quản lý ước đạt 1.396,9 tỷ đồng, bằng 90,6% cùng kỳ năm trước.

Bán lẻ hàng hoá và doanh thu dịch vụ tiêu dùng

24/11/2011 01:21:45 SA
PhuthoPortal - Bước vào những tháng cuối năm, sức mua hàng hoá được duy trì và có xu hướng tăng dẫn đến tổng mức bán lẻ hàng hoá và doanh thu dịch vụ tiêu dùng xã hội cũng tăng lên.

Tình hình xuất, nhập khẩu hàng hóa

24/11/2011 01:21:23 SA
PhuthoPortal - Trong tháng 11/2011, kim ngạch hàng hoá xuất khẩu ước đạt 43,2 triệu USD, giảm 0,45% so với tháng trước; kim ngạch hàng hoá nhập khẩu ước đạt 39,7 triệu USD, giảm 0,6% so với tháng trước.

Chỉ số giá tiêu dùng

24/11/2011 01:20:58 SA
PhuthoPortal - Chỉ số giá tiêu dùng bình quân mười một tháng năm 2011 tăng 17,8% so với bình quân cùng kỳ năm 2010.